c S
Fiskalni svet bodočo vlado poziva k zagotovitvi vzdržnih javnih financ 12.07.2018 10:10 Ljubljana, 12. julija (STA) - Deležniki, ki sodelujejo pri oblikovanju bodoče vladne koalicije, morajo upoštevati, da vlado že v začetku mandata čakajo odločitve, katerih učinki bodo presegli obdobje političnega cikla, in te odločitve morajo zagotoviti vzdržnost javnih financ, opozarja fiskalni svet.

Fiskalni svet ocenjuje, da je v programu stabilnosti predvideni letni javnofinančni primanjkljaj (0,4 odstotka bruto domačega proizvoda) dosegljiv, pri čemer naj bi se poslabšal strukturni saldo.

"To pomeni ciklično ekspanzivno naravnano fiskalno politiko, kar je glede na ciklično stanje gospodarstva po oceni fiskalnega sveta neustrezno in pomeni zamujeno priložnost za trajnejše izboljšanje javnih financ. Slednje je pomembno tudi v luči vedno večjih tveganj, zlasti iz tujine," so zapisali v danes objavljeni julijski publikaciji Javnofinančna in makroekonomska gibanja.

Uresničitev teh tveganj lahko povzroči še občutnejšo upočasnitev gospodarske rasti od trenutno napovedane, s čimer se dodatno povečujejo kratkoročna in srednjeročna tveganja za javne finance.

Zakonsko sprejete obveznosti, ki niso bile predvidene ob pripravi proračuna, so v juniju povzročile začasno zadržanje izvrševanja državnega proračuna, so zapisali in dodali, da je odstop vlade v marcu 2018 le preložil nekatere pomembne odločitve na prihodnje obdobje, treba se je tudi ustrezno pripraviti na javnofinančne posledice demografskih sprememb.

"Deležniki, ki sodelujejo pri oblikovanju bodoče vladne koalicije, morajo upoštevati, da vlado že v začetku njenega mandata čakajo številne odločitve, katerih horizont večinoma presega obdobje političnega cikla. Te odločitve ne smejo ogroziti javnofinančne konsolidacije oziroma morajo zagotoviti vzdržnost javnih financ," so opozorili.

Fiskalni svet je ocenil, da se je po štirih letih ugodnih gospodarskih gibanj negativna proizvodna vrzel v letu 2017 zaprla. Kot je navedel, ocene nekaterih institucij (Evropska komisija, OECD) nakazujejo, da se bo slovensko gospodarstvo letos pregrevalo. A fiskalni svet ob negotovosti in spremenljivosti teh ocen za določitev cikličnega stanja gospodarstva spremlja tudi druge kazalnike.

Tako ugotavlja, da kazalniki gospodarske aktivnosti, razpoloženja, cen nepremičnin ter zlasti zaposlenosti in brezposelnosti presegajo povprečne dolgoročne rasti oz. ravni. Nasprotno pa gibanje stroškov dela ter predvsem inflacije in posojil podjetniškemu sektorju zaostaja za dolgoletnimi povprečji, presežek na tekočem računu plačilne bilance ostaja visok.

Zadnji podatki kažejo, da se bodo ugodna gospodarska gibanja nadaljevala, a se dinamika rasti upočasnjuje. Ob podatkih za prvo četrtletje fiskalni svet ugotavlja, da je k medletni rasti BDP pomembno prispevala sprememba zalog.

"Zaenkrat ocenjujemo, da to ni znak upočasnitve gospodarske rasti v prihodnje, predvsem zaradi nadaljevanja relativno visoke rasti investicij v opremo in stroje. Te po oceni fiskalnega sveta ne bi bilo, če bi podjetja pričakovala občutno upočasnitev rasti povpraševanja v bližnji prihodnosti," so zapisali.