c S
Število prostovoljcev in opravljenih prostovoljskih ur lani upadlo 12.07.2018 06:52 Ljubljana, 11. julija (STA) - Vlada se je na današnji dopisni seji seznanila s skupnim poročilom o prostovoljstvu v Sloveniji za leto 2017. Iz podatkov izhaja, da se je povečal vpis organizacij v vpisnik, medtem ko je število prostovoljcev rahlo upadlo, prav tako je upadlo število opravljenih prostovoljskih ur, so sporočili po seji vlade.

Navedeno na ministrstvu za javno upravo povezujejo z gospodarsko rastjo in nižjo brezposelnostjo v lanskem letu. Zaradi tega se je število prostovoljcev zmanjšalo, posledično se je znižalo tudi skupno število opravljenih prostovoljskih ur.

Analiza podatkov, ki so jih zagotovile prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, je pokazala, da je 291.214 prostovoljcev opravilo 9.466.281 ur prostovoljskega dela, predlani je 307.262 prostovoljcev opravilo 10.729.514 ur.

Opravljeno prostovoljsko delo je po oceni iz poročila vredno 94.786.789 evrov.

V organizacijah s prostovoljskim programom, ki imajo koncesijo in katerih delovanje je opredeljeno kot nepridobitno, je bilo lani skupno 3626 prostovoljcev, medtem ko jih je bilo v letu 2016 4052. Iz podatkov je razvidno, da je bilo predlani v vpisnik vpisanih manj organizacij s prostovoljskim programom, vendar pa je bilo število prostovoljcev, ki so delovali v teh organizacijah, višje.

V okviru prostovoljskih organizacij je bilo lani opravljenih 9.282.195 ur prostovoljskega dela, medtem ko je bilo v organizacijah s prostovoljskim programom opravljenih 184.086 prostovoljskih ur (predlani 124.096 ur). Iz podatkov je razvidno, da je število prostovoljcev v organizacijah s prostovoljskim programom rahlo upadlo, a je število prostovoljskih ur naraslo.

Zbirni podatki iz poročila kažejo še, da je med prostovoljci nekaj več žensk, in sicer 56,61 odstotka. Povečalo se je število prostovoljcev v starostni skupini nad 60 let, lani jih je bilo aktivnih 112.916, kar predstavlja 38,77-odstotni delež v strukturi prostovoljcev. Povečal se je tudi delež starih do 18 let. V tej starostni skupini je lani delovalo 36.037 prostovoljcev, kar predstavlja 12,37 odstotka vseh prostovoljcev.

Največ prostovoljskih ur so lani opravili na področju sociale, in sicer kar 66,68 odstotka vseh ur, okoli desetino ur so opravili na področju vzgoje in izobraževanja, po okoli pet odstotkov pa na področju kulture in umetnosti ter rekreacije.

V času priprave skupnega letnega poročila za lani je bila sprejeta tudi strategija, ki ima za enega izmed glavnih ciljev spodbujanje kakovostnega prostovoljstva. V marcu pa je bil sprejet tudi zakon o nevladnih organizacijah, ki ustanavlja proračunski sklad za razvoj nevladnih organizacij.

Za zagotovitev dejanskega pregleda nad stanjem prostovoljstva v Sloveniji je po navedbah ministrstva za javno upravo zelo pomembno, da je v vpisnik vpisanih čim več prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom.

Posebno pozornost pa je treba nameniti tudi opravljanju prostovoljskega dela v organizacijah s prostovoljskim programom (javnih zavodih). Prostovoljske organizacije vsako leto izpostavljajo, da je za kakovostno opravljanje prostovoljskega dela premalo mentorjev in koordinatorjev prostovoljcev.

Ministrstvo je tako že letos pripravilo javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva, katerega namen je subvencioniranje sto trajnostno naravnanih delovnih mest za razvoj in profesionalizacijo v nevladnih organizacijah, so še zapisali v sporočilu za javnost po seji vlade.

STA objavlja tabelarični prikaz podatkov o skupnem številu prostovoljcev in številu opravljenih prostovoljskih ur, vpisanih v vpisnik prostovoljskih organizacij ter organizacij s prostovoljskim programom v letih 2011-2017.

leto prostovoljci ure

---------------------------------

2011 27.014 4.296.348

2012 54.137 5.538.795

2013 46.903 6.161.795

2014 84.206 10.056.740

2015 96.822 10.878.360

2016 307.262 10.729.514

2017 291.214 9.466.281

Vir: Poročilo o prostovoljstvu za 2017