c S
Eko skladu dodaten denar za spodbude 11.07.2018 15:17 Ljubljana, 11. julija (STA) - Vlada je danes sprejela rebalans poslovnega in finančnega načrta Eko sklada za letos, po katerem bo sklad dobil več denarja iz sklada za podnebne spremembe, ki bo med drugim namenjen dodatnim spodbudam za zamenjavo kurilnih naprav, izgradnjo kolesarske infrastrukture, nakup okolju prijaznih avtobusov in komunalnih vozil ter za ugodne kredite.

Kot so po dopisni seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje, bo sklad po rebalansu iz sklada za podnebne spremembe letos namesto sprva predvidenih 12,5 milijona evrov dobil 41,9 milijona evrov.

Za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi napravami na lesno biomaso ali z ogrevalnimi toplotnimi črpalkami na celotnem območju Slovenije je po novem predvidenih do 15 milijonov evrov (kar je dodatnih pet milijonov evrov), za izgradnjo kolesarske infrastrukture 3,5 milijona evrov (dodatnih 1,5 milijona evrov) ter za nakup okolju prijaznih avtobusov in komunalnih vozil do 21 milijonov evrov (dodatnih 17,2 milijona evrov.

Za sofinanciranje nevladnih organizacij za projekte s poudarkom na nizkoogljični družbi in boju proti podnebnim spremembam bo sklad namenil do 600.000 evrov.

Ker se tako pri občanih kot podjetjih povečuje zanimanje za kredite Eko sklada za financiranje okoljskih naložb, bo Eko sklad za ta namen lahko zagotovil več sredstev od prvotno načrtovanih, tako da bo za kreditiranje okoljskih naložb na razpolago do 50 milijonov evrov.