c S
Konjičani zaradi kokošje farme s tožbo nad občino 09.07.2018 13:02 Slovenske Konjice, 09. julija (STA) - Občina Slovenske Konjice je pobudo za razveljavitev sklepa občinskega sveta občine Slovenske Konjice v povezavi s kokošjo farmo pri Lovskem domu v Konjiški vasi, pod katero se je podpisalo več kot 750 Konjičanov, zavrnila. Zato je upravnik lovskega doma Aziz Bradarić vložil tožbo zoper Občino Slovenske Konjice.

Pobudo so na občino posredovali pred dvema tednoma. Na občini so tedaj pojasnili, da jo morajo še preučiti. Minuli teden pa so prvopodpisanega Bradarića obvestili, da pobudo zavračajo, "saj sklepa ni mogoče razveljaviti z naknadnim zavrnitvenim referendumom". A kot je v današnjem sporočilu za javnost pojasnil konjiški občinski svetnik Jernej Štromajer, ki je prav tako podpisal pobudo proti kokošji farmi, sploh niso zahtevali naknadnega zavrnitvenega referenduma, temveč razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov, kar ureja drugi člen statuta Občine Slovenske Konjice.

"Pogoji za dopustitev ljudske iniciative so povsem drugačni kot pri naknadnem zavrnitvenem referendumu in v konkretnem primeru tudi vsi izpolnjeni," je opozoril Štromajer.

Vodstvu občine očitajo manipulacijo in izigravanje zakonodaje, zato je Bradarić vložil tožbo zoper Občino Slovenske Konjice, "saj je občinsko obvestilo pobudniku napačno in protizakonito, zato je sodišču predlagal, da odločitev župana preizkusi in razveljavi", je pojasnil Štromajer.

Upravno sodišče ima v skladu z zakonom zdaj 30 dni časa, da o predmetni tožbi odloča. Tožnik tako sodišču predlaga, da se obvestilo občine razveljavi in vrne županu v ponovni postopek, ta pa mora obravnavano zahtevo uvrstiti na prvo naslednjo sejo občinskega sveta, ki mora o njej odločiti najkasneje v treh mesecih od vložitve pobude.

Pred dobim letom in pol je kmetijo v neposredni bližini lovskega doma kupil predsednik krajevne skupnosti Konjška vas Marko Cigler, ki želi tam postaviti hlev za rejo piščancev.

Kot je poročal časnik Delo, ima Cigler za postavitev farme, kjer bi redili okoli 37.000 piščancev, dovoljenje Arsa. Prav tako težav pri njenem umeščanju ne vidi sodna izvedenka. Cigler eno farmo piščancev že ima ravno v Konjiški vasi, v bližino lovskega doma pa bi dejavnost še razširil. Za časnik je pojasnil, da so lokacijo izbrali, da farmo umaknejo iz vasi. S Perutnino Ptuj imajo sklenjen tudi dogovor, da bo ves gnoj odpeljan v bioplinarno.

Konec leta 2016 je Cigler vložil vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, na kar se je upravnik lovskega doma Bradarić pritožil, ker da taka dejavnost ne sodi v neokrnjeno naravo.

Lani je bil postopek ustavljen, ker bi morala občina pred tem spremeniti prostorske akte. Več kot 60 odstotkov piščančje farme bi namreč stalo na območju kmetijskega zemljišča in gozda. Konjiški občinski svetniki so to temo enkrat že imeli na dnevnem redu seje, a so jo na koncu umaknili z njega. Na seji občinskega sveta konec junija pa so sprejeli sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo farme za piščance v Konjiški vasi.