c S
Za razvoj integralnih produktov turističnega gospodarstva več finančnih sredstev 09.07.2018 05:10 Ljubljana, 06. julija (STA) - Za razvoj in promocijo integralnih produktov turističnega gospodarstva je odslej na voljo več finančnih sredstev. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je namreč danes v uradnem listu objavilo, da se višina razpoložljivih sredstev za ta javni razpis, ki je bil objavljen lani, z nekaj več kot osem milijonov zviša na 9,42 milijona evrov.

Namen javnega razpisa, za katero je večina sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov oz. storitev in pomagati pri njihovem trženju ter promociji.

Spodbuja se poslovanje, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja. Pri aktivnostih, vezanih na umestitev turističnega produkta na trg, je poudarek na digitalnih vsebinah. Upravičenci do sredstev so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki s področja turizma.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis je od začetka letošnjega leta do konca leta 2021.