c S
Na kratko iz gospodarstva 09.07.2018 05:09 Ljubljana, 06. julija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Prevzemno ponudbo kitajskega Hisensa za Gorenje je sprejelo tudi več članov uprave in nadzornega sveta ter drugih vodilnih velenjske družbe. Tako je predsednik uprave Franjo Bobinac odsvojil 4096 delnic, član uprave Branko Apat 626 delnic, član uprave Drago Bahun 9082 delnic in član uprave Žiga Debeljak 9044 delnic. Med nadzorniki so delnice prodali predstavnika zaposlenih Jurij Slemenik (1800 delnic) in Peter Kobal (1355 delnic) ter predstavnik kapitala Karlo Kardov (33.566 delnic), poleg njih tudi španska družba Universal Investment Capital, katere direktorica je predstavnica kapitala v nadzornem svetu Gorenja Corinna Claudia Graf (1.856.148 delnic). Od drugih vodilnih so ponudbo sprejeli izvršni pomočnik uprave za korporativno nabavo Tomaž Korošec (696 delnic), izvršni pomočnik uprave za korporativne podporne funkcije Tomaž Kuntarič (460 delnic), izvršni pomočnik uprave za program pralno sušilnih aparatov Mirko Meža (1333 delnic), izvršni direktor za finance in davke skupine Gorenje Štefan Kuhar (2000 delnic) ter izvršni direktor za OEM-posle in posebne projekte Matjaž Geratič (1932 delnic). Delnice je odsvojila tudi Milena Pirnat Bahun (1846 delnic), ki je tesno povezana s članom uprave Bahunom, je danes prek spletne strani Ljubljanske borze objavilo Gorenje.

Delničarji Term Čatež so na današnji skupščini upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za delo v lanskem letu. Seznanili so se, da bilančna izguba za lani znaša 2,68 milijona evrov in da ostane nepokrita. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe in skupine v letošnjem letu so potrdili revizijsko družbo Baker Tilly Evidas iz Ljubljane. Največji delničarji Term so DZS (46,43 odstotka), Kapitalska družba (24,13 odstotka) in Delo Prodaja (9,27 odstotka), so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz družbe.

Uprava Luke Koper je na spletnih straneh Ljubljanske borze objavila pisni odgovor na vprašanja, ki jih je delničar Boriz Marzi zastavil na nedavni skupščini delničarjev v okviru obravnave poročila o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in člane nadzornega sveta. Med drugim so ga zanimali cena, po kateri odvetniki zastopajo družbo v pravdnih postopkih zoper nekdanjo upravo pod vodstvom Roberta Časarja in tedanje člane nadzornega sveta, bodoči stroški družbe v zvezi s tožbami ter višina unovčljivega premoženja toženih strank. Sedanja uprava pod vodstvom Dimitrija zadela je ob tem opozorila, da je Marzi v izrazitem nasprotju interesov, saj ga pri zastavljanju vprašanj vodi predvsem njegov interes v funkciji toženca in ne delničarja.

Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) je objavil javni poziv za sodelovanje v Interesni skupini za vrednostne papirje in trge (SMSG). Člane interesne skupine SMSG, ki bodo zastopali interese različnih deležnikov finančnih trgov EU, bo na podlagi predlogov ustreznih zainteresiranih strani imenoval Odbor nadzornikov ESMA. Zainteresirani kandidati se lahko prijavijo do 6. septembra, svojo funkcijo pa bodo izbrani kandidati začeli opravljati januarja 2019, je objavljeno na spletni strani Agencije za trg vrednostnih papirjev.