c S
Rdeči križ Slovenije do novega predsednika v letu 2019 09.07.2018 05:56 Ljubljana, 07. julija (STA) - Po nesoglasjih v vrhu Rdečega križa Slovenije (RKS), ki so pripeljali do odstopa predsednika Dušana Kebra, sta do izvolitve novega predsednika funkcijo zakonitega zastopnika RKS začasno prevzela Irena Nečemer in Alojz Kovačič. Novega predsednika ne bodo dobili pred letom 2019, ko bo volilni zbor članov RKS.

Kot je za STA pojasnil zakoniti zastopnik RKS Kovačič, sicer član glavnega odbora RKS, bo postopek imenovanja novega predsednika stekel v letu 2019, ko bo tudi volilno leto v tej naši največji humanitarni organizaciji.

Najprej bodo na glavnem odboru določili kandidacijske postopke, roke za izvedbo volitev, imenovali razpisno komisijo, ki bo pregledala izpolnjevanje pogojev oz. izbrala kandidate. Dokončno besedo bodo imeli člani zbora RKS, to so predstavniki vseh 56 območnih združenj, ki bodo na tajnih volitvah izbirali predsednika.

"Po statutu RKS predsednika lahko predlagajo območna združenja rdečega križa, glavni odbor, nadzorni odbor, predsednik, podpredsednik RKS in generalni sekretar RKS. Mandatna doba predsednika traja štiri leta, predsednik pa je lahko znova izvoljen, vendar največ za dva zaporedna mandata," je dejal Kovačič in dodal, da mora kandidat ob tem podati pisno izjavo, da sprejema kandidaturo.

Kandidat za predsednika RKS mora imeti po navedbah Kovačiča najmanj deset let delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih, najmanj univerzitetno izobrazbo in aktivno obvladati angleški ali kateri drugi svetovni jezik. Dokazati mora tudi, da je s svojim preteklim aktivnim delovanjem v organizacijah rdečega križa ali drugih humanitarnih organizacijah bistveno prispeval k uresničenju temeljnega poslanstva RKS.

Ob tem je Kovačič opozoril, da predsednik RKS ne more izvajati "svoje" vizije, kot je to ob odstopu dejal bivši predsednik Keber, ampak mora uresničevati vizijo Rdečega križa Slovenije.

"Rdeči križ Slovenije ima svojo razvojno strategijo do leta 2020. Za vsako leto so zapisane programske naloge RKS, 56 območnih združenj in preko 900 krajevnih oz. četrtnih organizacij na terenu. Vsako leto RKS program dela posreduje tudi vladi. Ta program predhodno analizira in ga potrdi ter zagotovi minimalna sredstva za izvajanje javnih pooblastil Rdečega križa Slovenije," je še dodal Kovačič.