c S
Štore Steel lani z rastjo prihodkov in dobička 09.07.2018 05:56 Štore, 07. julija (STA) - Družba Štore Steel je lani ustvarila 121,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 29 odstotkov več kot leto prej in 25,3 odstotka nad lanskim načrtom. Rast prihodkov je posledica rasti prodajnih cen in višjih količin prodaje. Čisti dobiček podjetja je lani znašal 8,8 milijona evrov, medtem ko je leta 2016 znašal 1,9 milijona evrov.

Štorska železarna, ki zaposluje 525 delavcev, je lani prodala 156.272 ton jekla, kar je 12,2 odstotka več kot v letu 2016 in 4,4 odstotka več kot v rekordnem letu 2007. Povprečna cena jekla je znašala 776 evrov za tono.

Za naložbe je družba lani namenila 3,8 milijona evrov. Med drugim si je podjetje lani kupilo ultrazvočno kontrolno napravo in merilno napravo, nove sani, obnovili so tudi del obzidave peči ter posodobili del informacijskega sistema.

Uprava Štore Steel meni, da je treba letos zaključiti strateško pomembne naložbe v novo kontrolno linijo in žarilno peč v valjarni ter začeti z naložbami v povečanje zmogljivsoti luščenja ter ureditve centra sekundarne metalurgije v jeklarni. Za te naložbe naj bi namenili 6,6 milijona evrov.

Direktor družbe Ivan Jurkošek je dejal, da so gospodarsko rast, ki je bila značilna za leto 2017, pričakali pripravljeni in so povečano povpraševanje po jeklu v celoti izkoristili. Poleg rekordne proizvodnje in prodaje so zaradi višjih nabavnih cen starega železa in legur zabeležili tudi temu primerno višje prihodke.

Kot ključne cilje družbe do leta 2020 je Jurkošek izpostavil rast prodaje valjanega in konfekcioniranega jekla na 165.000 ton, porast dodane vrednosti na zaposlenega na več kot 50.000 evrov ter zmanjšanje zadolženosti. Izven Slovenije naj bi prodali 75 odstotkov izdelkov, razširili bodo ponudbo termično obdelanih jekel, postali naj bi pomemben dobavitelj za evropsko kovaško industrijo, v načrtu je tudi ustanovitev družbo za hladno predelavo jekla z možnostjo vstopa strateškega partnerja.