c S
Dunajskim kmetom na voljo računalniška pomoč pri poljedelstvu 09.07.2018 05:46 Dunaj, 08. julija (STA) - Kmetje na Dunaju bodo lahko uporabljali računalniški program za bolj učinkovito načrtovanje delo na polju - od izbire primernih rastlinskih vrst za določeno polje in količine gnojil do najbolj primernega časa žetve. Zainteresirani trenutno lahko sodelujejo v pilotskem projektu, program pa bo predvidoma od jeseni dostopen na spletu.

Moči pri raziskovalnem projektu Farm/IT sta združili Univerza za naravne vire in biotehniške znanosti na Dunaju ter Tehniška univerza Dunaj, informacijska tehnologija pa bo kmetom pomagala pri pomembnih odločitvah in tako prispevala k gospodarnejšemu, učinkovitejšemu in okolju prijaznejšemu kmetovanju, so sporočili s predstavništva mesta Dunaj v Ljubljani.

Z novim projektom Farm/IT, ki bo potekal do leta 2021, povezujejo podatke iz najrazličnejših virov ter s tem omogočajo čim bolj natančne simulacije. S pomočjo modelov rasti rastlin in satelitskih podatkov lahko kmetje predvidevajo rast poljščin in na ta način določijo optimalen čas za pobiranje pridelkov, s pomočjo spektralnih senzorjev pa dobijo informacijo, kdaj je najprimerneje gnojiti z dušikom. Računalnik lahko med seboj primerja različne scenarije kolobarjenja in predlaga za določeno polje optimalne poljščine.

Računalniško poljedelstvo lahko predvideva, koliko izpustov ogljikovega dioksida nastane, kakšna je poraba vode in vsebnost nitratov v zemlji. Prav tako lahko kmetje s pomočjo tega programa pridobijo okoljske podatke, ki jih morajo navesti za pridobitev javnih subvencij. Razvijalci programa so prepričani, da bo računalnik postal nepogrešljiv strokovni svetovalec za poljedelstvo.

"Kdor se že dolgo časa ukvarja s poljedelstvom, ima zagotovo veliko izkušenj in odločitve sprejema intuitivno. Vendar je poljedelstvo dandanes postalo tako zelo kompleksno, da zgolj občutek ne zadostuje," je ob tem pojasnil Thomas Neubauer z dunajske tehniške univerze.