c S
Jeseni nadgradnja določanja količin zemeljskega plina v Sloveniji 09.07.2018 06:45 Ljubljana, 08. julija (STA) - Za zagotavljanje učinkovitega trga z zemeljskim plinom bodo na slovenskem plinovodnem sistemu s 1. oktobrom uvedli enotni sistem določanja porabe tega energenta, in sicer s posodobljenimi obremenitvenimi profili odjemalcev. S tem želijo ocenjeno porabo zemeljskega plina približati dejanski porabi.

V skladu z evropsko uredbo in slovensko uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom bodo v Sloveniji tako kot v drugih državah EU s 1. oktobrom na distribucijskih sistemih zemeljskega plina uvedli enotno metodologijo za določanje dnevno merjenih odjemov.

Metodologijo bodo uporabljali za tista odjemna mesta, za katera operaterji distribucijskih sistemov nimajo podatkov o dnevnih količinah zemeljskega plina, so sporočili iz Gospodarsko interesnega združenja za distribucijo zemeljskega plina.

Po novi metodologiji bodo vsakemu merjenemu odjemnemu mestu dodelili obremenitveni profil, po katerem bo količina distribuiranega zemeljskega plina v odvisnosti od temperature, namena uporabe, dneva v tednu in sezone določena za vsak dan posebej.

Pri določanju mesečne količine zemeljskega plina bodo tako kot doslej še naprej upoštevali vsako odčitano in sporočeno števčno stanje, ki ga bo odjemalec v predpisanem obdobju sporočil operaterju distribucijskega sistema ali dobavitelju. Cilj nove metodologije je, da se ocenjena poraba zemeljskega plina približa dejanski porabi, večje spremembe pri določanju količin pa v tem trenutku niso predvidene.

Cene zemeljskega plina so bile sicer v drugi polovici leta 2017 za 16 odstotkov nižje od povprečja EU in za 27 odstotkov nižje kot v drugi polovici leta 2012, so še dodali v združenju.