c S
Celoten bilančni dobiček Elektra Gorenjske v dividende 05.07.2018 15:26 Kranj, 05. julija (STA) - Lastniki Elektra Gorenjske so na današnji skupščini v Kranju sklenili, da gre celoten bilančni dobiček 2,42 milijona evrov v izplačilo dividend v višini 14 centov na delnico. Delničarji so upravo pooblastili za pridobivanje in lastnih delnic ter zavrnili predlog malih delničarjev o višji odkupni ceni za delnice.

Kot so sporočili iz Elektra Gorenjska, so se delničarji na skupščini seznanili z revidiranim letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom skupine za preteklo leto. Ob tem so za opravljeno delo podelili razrešnico nadzornemu svetu in upravi. Slednjo od sredine junija dalje vodi Ivan Šmon, ki mu je nadzorni svet maja podelil štiriletni mandat, medtem ko dosedanji predsednik uprave Bojan Luskovec v letošnjem letu odhaja v pokoj.

Delničarji so sprejeli sklep o uporabi celotnega bilančnega dobička v višini 2,418 milijona evrov za izplačilo dividend v bruto vrednosti 14 centrov na delnico. Dividende bodo izplačane 26. julija.

Na skupščini, na kateri je bilo prisotnega 87,67 odstotkov kapitala, so za pooblaščenega revizorja za to leto imenovali družbo BDO Revizija in sprejeli sklep, s katerim so upravo pooblastili za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic podjetja od 6. julija do 31. decembra letos. Zavrnili pa so predlog društva Mali delničarji Slovenije (MDS) o višji ceni za odkupe delnic.

"Kot v revizijskem poročilu ugotavlja računsko sodišče, sedanja ureditev slovenskega energetskega trga ni v skladu z energetsko zakonodajo EU. Najbolj smiselna pot za uskladitev zahteva pridobitev 100-odstotnega deleža države v elektro distribucijah, kar je vsebinski razlog za sedanje odkupe lastnih delnic," pojasnjujejo v društvu MDS.

Menijo, da je zaradi prenizkih odkupnih cen sedanja dinamika odkupa prepočasna, zato obstaja tveganje, da organi Evropske komisije ugotovijo neskladnost ureditve slovenskega energetskega trga z zakonodajo EU z vsemi negativnimi posledicami.

Društvo MDS, katerega pooblaščenec je na današnji skupščini zastopal 3,26 odstotka osnovnega kapitala Elektra Gorenjske, je podalo predlog, da bi se delnice odkupovale v razponu od 75 do 82 odstotka knjigovodske vrednosti delnice, ki je konec lanskega leta znašala 8,7 evra. Vendar država kot glavni oziroma največji delničar predloga ni podprla.

Kot so sporočili iz društva MDS, je bil namen njihovega predloga maksimirati vrednost za delničarje in povečati vrednost premoženja družbe. Zato kljub temu, da skupščina njihovega predloga ni podprla, še vedno upajo in pričakujejo, da se bodo pogoji za odkup delnic v sklade lastnih delnic v prihodnosti bistveno spremenili, zlasti z vidika razpona cene, po kateri naj bi uprava odkupovala delnice.

V društvu MDS so veseli, da delničarji niso podlegli pritiskom in pristali na odkup delnic po bistveno nižji ceni, kot bi bila po njihovem mnenju poštena tržna cena za delnice Elektro podjetij. Posledično je uprava Elektra Gorenjska od predvidene najvišje kvote 879.292 delnic lani uspela odkupiti zgolj 1.118 delnic. Društvo ocenjuje, da dobro poslovanje Elektra Gorenjska in dodatna rast kapitala ter knjigovodske vrednosti jasno kažejo na to, da so delnice vredne več.