c S
Finančni svetovalec pri prodaji Abanke bo BNP Paribas 05.07.2018 14:29 Ljubljana, 05. julija (STA) - Nadzorni svet SDH je v sredo dal soglasje k mandatni pogodbi za izvedbo finančnih storitev pri prodaji Abanke z izbranim finančnim svetovalcem BNP Paribas iz Pariza. Upravi SDH je naložil ukrepanje glede ugotovitev računskega sodišča o poslovanju SŽ in imenovanje posebnega revizorja v družbi Koto, ki jo bo odkupil od DUTB, je danes objavil SDH.

Država mora Abanko skladno z zavezami Evropski komisiji v zameno za soglasje za državno pomoč konec leta 2013 in v začetku leta 2014 prodati do konca julija 2019. Predsednik nadzornega sveta SDH Damjan Belič je maja povedal, da SDH že izvaja aktivnosti, da bo izpolnil to obvezo, zagotovil je tudi, da bodo spoštovali roke in način prodaje.

Kot so danes sporočili iz Slovenskega državnega holdinga (SDH), so se nadzorniki med drugim tudi seznanili z ugotovitvami računskega sodišča glede Slovenskih železnic (SŽ) in upravi naložili, naj izvede aktivnosti za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in neučinkovitosti pri poslovanju SŽ.

Računsko sodišče v revizijskem poročilu, objavljenem 6. junija, presodilo, da poslovanje SŽ na področju medsebojnega poslovanja družb v skupini v letih 2013 in 2014 ni bilo učinkovito. SŽ med drugim niso zagotavljale ekonomičnosti in konkurenčnosti, vzpostavile niso niti ustreznega sistema notranjega nadzora, je ugotovilo računsko sodišče. Generalni direktor SŽ Dušan Mes je v odzivu zatrdil, da spoštujejo zakonodajo in da bodo spoštovali tudi priporočila sodišča, če ne bodo negativno vplivala na poslovanje. Nekatera priporočila so sicer že upoštevali, za večino pa je potrebna sprememba zakonodaje.

Nadzorni svet SDH je v sredo tudi podal soglasje k spremembam in dopolnitvam politike upravljanja SDH, k predlogu izbora revizorja SDH in skupine SDH za poslovna leta 2018, 2019 in 2020.

Seznanil se je z informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb, informacijo v zvezi z razpolaganjem in pridobivanjem kapitalskih naložb in s predlogom sklica skupščine SDH.

Podal je tudi soglasje k predlogu, da SDH od Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) odkupi večinski delež družbe Koto, ter upravi SDH naložil, da na skupščini Kota imenuje posebnega revizorja v tej družbi.

Nadzorniki SDH so danes ločeno objavili pojasnila glede letos prenovljenih priporočil in pričakovanj SDH, zlasti tistih, ki se nanašajo na sponzorstva in donatorstva v družbah s kapitalsko naložbo države, ker da se v javnosti pojavljajo "različne, tudi netočne razlage".

Po priporočilih družbah najvišji znesek oz. vrednost, ki jo je možno nameniti posamezni sponzorski in donatorski pogodbi, določa poslovodstvo v soglasju z nadzornim svetom. SDH je sam najvišje zneske določil izjemoma, in sicer za dve kategoriji družb.

Družbam, ki so se v preteklem poslovnem letu 100-odstotno financirale iz javnih sredstev, sponzorstvo ni dovoljeno, lahko pa donirajo, a toliko, da znesek ne presega 0,03 odstotka prihodka družbe za preteklo poslovno leto. Gre za Kontrolo zračnega prometa Slovenije, Uradni list, družbo Infra, podjetje za zapiranje rudnika urana Rudnik Žirovski Vrh, Rudnik Trbovlje Hrastnik in Dars.

V družbah, ki so se v preteklem poslovnem letu najmanj v 80 odstotkih financirale iz javnih sredstev, skupna letna vsota sponzorstev in donatorstev ne sme presegati 0,1 odstotka prihodkov družbe v preteklem poslovnem letu. To priporočilo se v vsakem primeru uporablja za družbe DRI, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje, Elektro Gorenjska in Elektro Primorska.

V SDH poudarjajo, da se večina družb iz portfelja SDH ne financira iz javnih sredstev (med njimi so Petrol, Krka, Zavarovalnica Triglav, Pozavarovalnica Sava, Luka Koper, NLB, Telekom Slovenije) in tako zanje omejitve ne veljajo. Prav tako prenovljena priporočila ne pomenijo bistvenih sprememb glede na dosedanjo prakso, saj glede na dostopne podatke in po izračunih SDH, te omejitve ne bodo vplivale na znižanje sredstev, saj so bile družbe na tem področju že do sedaj skrbne in racionalne, dodajajo.