c S
Predlagane spremembe udejanjamo v najkrajšem možnem času 05.07.2018 13:03 Ljubljana, 05. julija (STA) - V DUTB so po današnji objavi revizije računskega sodišča za leti 2014 in 2015, v katerem je to glede pravilnosti poslovanja DUTB izreklo negativno mnenje, zagotovili, da predlagane spremembe udejanjajo v najkrajšem možnem času. Družba je mnoge ukrepe in priporočila že implementirala oz. jih je začela implementirati, so navedli.

"Končno poročilo računskega sodišča odseva že sprejete izboljšave v času priprave revizije in vsebuje namesto izhodiščnih 10 le šest popravljalnih ukrepov s podukrepi. Od tega je DUTB delno že uveljavila dva popravljalna ukrepa in 11 od prvotnih 22 priporočil. Na podlagi sodelovanja z računskim sodiščem v postopku revizije je sprejela tudi vrsto internih aktov in je od obdobja, ki ga obravnava poročilo, znatno izboljšala svoje delovanje," so izpostavili v današnjem sporočilu za javnost.

DUTB je v skladu s programom celovite in pregledne ureditve vseh vidikov njenega poslovanja od leta 2015 po njihovih navedbah sprejela 38 novih notranjih aktov in dopolnila obstoječe interne predpise v 118 primerih. "Ti predpisi urejajo področja upravljanja premoženja kot upravljanje ostalih procesov v družbi in tako odpravljajo pomemben del pomanjkljivosti, ki jih je izpostavilo računsko sodišče," so dodali.

Računsko sodišče je v reviziji poslovanja v letih 2014 in 2015 glede pravilnosti poslovanja DUTB izreklo negativno mnenje. O smotrnosti poslovanja v letih, ko sta DUTB vodila Lars Nyberg in Torbjörn Mansson, pa je menilo, da je bilo to neučinkovito in negospodarno. Med drugim je ugotovilo, da družba ni ravnala ustrezno v primeru prenosa slabih terjatev z bank in pri prodaji premoženja ter da je neustrezno kadrovala in nagrajevala vodilne in zaposlene.

Predsednik upravnega odbora DUTB Miha Juhart je zagotovil, da sta upravni odbor in revizijska komisija redno skrbno spremljala uveljavljanje osnutka predlaganih popravljalnih ukrepov ter priporočil in v tem letu sprejela 14 dopolnil internih aktov. DUTB bo preostale popravljalne ukrepe v skladu z zakonom in na podlagi presoje gospodarnosti upoštevala, je dodal.

Glavni izvršni direktor DUTB Imre Balogh pa je ocenil, da je DUTB danes po stabilnosti poslovanja bistveno drugačna ustanova kot v obdobju, na katerega se nanaša poročilo. Po njegovih besedah je DUTB v zadnjih letih tudi na podlagi ukrepov in priporočil računskega sodišča izboljšala učinkovitost poslovanja.