c S
Slovenjgraški mestni svetniki sprejeli rebalans letošnjega proračuna 05.07.2018 07:13 Slovenj Gradec, 04. julija (STA) - Slovenjgraški mestni svetniki so na današnji seji med drugim sprejeli tudi rebalans letošnjega proračuna. Po rebalansu ima občina zdaj na voljo 20,8 milijona evrov v proračunu, kar je 6,8 odstotka več, kot je bilo predvideno v letošnjem občinskem proračunu. Odhodki občine pa so porasli za 5,6 odstotka in znašajo 22,6 milijona evrov.

Proračunski primanjkljaj tako znaša 1,7 milijona evrov, kar je sedem odstotkov manj, kot je bilo načrtovano v letošnjem proračunu. Mestna občina Slovenj Gradec se letos lahko zadolži za naložbe, predvidene v občinskem proračunu, v višini 1,1 milijona evrov.

Z rebalansom so najbolj porasli kapitalski prihodki, in sicer z 1,4 milijona evrov na 1,5 milijona evrov. Ta rast je posledica povečanega priliva sredstev iz naslova prodaje zemljišč.

Transferni prihodki pa so upadli za nekaj manj kot 22.000 evrov na 3,4 milijona evrov, in to zaradi zmanjšanja sofinanciranja občin in države pri premestitvi enega izmed zaposlenih v občinsko upravo.

Mestni svetniki so sprejeli tudi noveliran investicijski program Blok neprofitnih stanovanj v naselju Polje. Območje, na katerem bodo zgradili 54 stanovanj skupne površine okoli 3320 kvadratnih metrov, predstavlja degradirano in nerevitalizirano območje. Uredili bodo tudi cesto, pločnika za pešce, parkirišče, okrog zgradbe pa se bodo uredile zelene površine. Vrednost naložbe, ki se bo začela konec leta in potekala predvidoma do konca prihodnjega leta, pa je ocenjena na 4,2 milijona evrov.

Na območju naselja Polje tako ne bo več propadajočih stavb in objektov, odpravljene bodo tudi težave v zvezi s prometno obremenjenostjo in nedostopnostjo območja. Dostop do bloka bo namreč urejen z dovozno cesto preko obstoječega cestnega priključka.

Po navedbah slovenjgraške občine jim že vrsto let primanjkuje neprofitnih najemniških stanovanj. V mestu je bilo tako leta 2015 skupaj 5991 stanovanj, več kot polovica pa jih je bila zgrajena med leti 1960 in 1990. Po letu 2006 je bilo zgrajenih le 320 stanovanj.