c S
V Paradajzu nezadovoljni s spremembo uredbe o koncesiji za rabo termalne vode 04.07.2018 09:40 Turnišče, 04. julija (STA) - V podjetju Paradajz, kjer gradijo reinjekcijsko vrtino, prek katere bodo vračali neonesnaženo vodo v vodonosnik, niso zadovoljni s spremembo uredbe o koncesiji za rabo termalne vode. Ta namreč ne predvideva obljubljene dodatne količine vode, ki je niso izkoristili drugi upravičenci in naj bi po sklepu vlade pripadle kmetijskim uporabnikom.

Kot je za STA povedal član uprave Paradajza Kristjan Magdič, sprememba obstoječe uredbe v obliki, kot jo predlaga ministrstvo za okolje in prostor, za njih ni dobra oz. pričakovana.

"Namesto da bi dobili obljubljene dodatne količine, ki niso bile izkoriščene s strani drugih upravičencev in naj bi po sklepu vlade pripadle kmetijskim uporabnikom ter možnosti dodatnega črpanja v primeru reinjekcije, uredba tega ne predvideva, vsaj dolgoročno ne, zato smo v javni razpravi podali svoje predloge. Upamo, da bodo upoštevane ter da nas bosta podprli tudi ministrstvi za kmetijstvo in gospodarstvo," pravi Magdič.

Paradajz je sicer eden redkih uporabnikov termalne vode, ki je pristopil k celoviti rešitvi problema in bo v neobnovljivi vodonosnik termalne vode začel vračati odvzeto termalno vodo. S tem bodo doseženi ugodni okoljski učinki na okolje, predvsem pa na potok Ledavo. Tako kot drugi so tudi oni pričakovali, da bodo z vračanjem neonesnažene vode dobili možnost povečanja obsega koncesije v višini vrnjene vode v vodonosnik.

S spremembo uredbe bo Paradajz v dvoletnem prehodnem obdobju moral izvajati dodaten monitoring vrnjenih količin vode, pomembno pa je tudi, da se spremeni izračun plačila višine koncesnine.

Paradajz je lani kupil zemljišča v Veliki Polani in na Kobilju, v prvi so že plačali tudi dokumentacijo za okoljevarstveno soglasje, ki jo pripravljajo. Dogovarjajo se za ureditev zemljišč, komunalno opremljenost, dostope in pripravljajo drugo dokumentacijo.

Njihov lanski naložbeni cikel je obsegal dobre štiri milijone evrov. Zgradili so nov rastlinjak v Renkovcih, vreden blizu tri milijone evrov, kjer bodo skupno pridelali 4500 ton paradižnika, kar je med 25 in 30 odstotki slovenske porabe.

Rastlinjak s tremi oddelki, za različno podnebje in namakanje za potrebe novih sort, ki jih letos gojijo v večjem obsegu, ima vso opremo, zgradili so tudi demonstracijski rastlinjak, namenjen ogledom, kjer prikazujejo način pridelave 100 različnih sort paradižnika, prenovili oz. zgradilo so tudi novo drobnoprodajno trgovino s centrom za poskušnje, uredili okolice in postavili novo toplotno črpalko, ki omogoča boljšo izrabo geotermalne vode.

Paradajz je imel lani 6,46 milijona evrov prihodkov, dobrih 800.000 evrov dobička, vlaganja so dosegla skoraj štiri milijone evrov.

Za letos načrtujejo prihodke v višini 8,2 milijona evrov in dober milijona dobička, za vlaganja bodo namenili okoli 450.000 evrov.

Trenutno zaposlujejo 120 sodelavcev, na letni ravni pa se število sodelavcev giblje okoli 85.