c S
Inšpektorji Fursa odkrili nedovoljeno prirejanje iger na srečo v občini Moravske toplice 03.07.2018 10:23 Moravske Toplice, 03. julija (STA) - Inšpektorji Finančne uprave RS (Furs) so v sodelovanju s policisti in kriminalisti v občini Moravske toplice izvedli uspešno akcijo, usmerjeno v odkrivanje in preprečevanje nedovoljenega prirejanja iger na srečo. Šlo je za dalj časa načrtovano akcijo, ki so jo izvedli s policisti in kriminalisti Policijske uprave Murska Sobota.

Na podlagi zbiranja obvestil in izvedenega nadzora v okviru hišne preiskave, v katerem je sodelovalo več deset policistov in kriminalistov, so inšpektorji Fursa v posebnem prostoru gostinskega lokala odkrili nameščene igralne naprave, na katerih so se prirejale različne igre.

Po več urah trajajoči hišni preiskavi so inšpektorji odkrili in zasegli tudi večjo količino denarja, ki izhaja iz nedovoljenega prirejanja iger na srečo.

"Odkrivanje tovrstnega prirejanja iger na srečo je ponavadi zelo zahtevno, saj se odvija v zaprtih, pogosto zasebnih prostorih, kleteh ali posebej za to namenjenih prostorih, do katerih je dostop omogočen le izbranim osebam. Hkrati je ta pojav pogosto tesno povezan tudi z drugimi oblikami nedovoljenega oziroma celo kaznivega ravnanja," so sporočili s Fursa.

Opozorili so, da nezakoniti prireditelji igralne naprave, na katerih ponujajo najrazličnejše igre na srečo, pogosto posebej priredijo in s tem zmanjšajo možnost dobitkov. Tovrstni ponudbi igre na srečo so posebej izpostavljeni predstavniki ranljivih skupin, kot so mladostniki in posamezniki, ki imajo težave z igrami na srečo - odvisniki oz. zasvojenci z igrami na srečo.

V skladu z zakonom o igrah na srečo se lahko v Sloveniji igre na srečo prirejajo le na podlagi dovoljenja oz. koncesije pristojnega organa. Koncesijo za prirejanje klasičnih iger na srečo imata Loterija Slovenije in Športna loterija, koncesijo za prirejanje iger na srečo v igralnicah pa HIT, Casino Bled in Casino Portorož. Dovoljenje za prirejanje posebnih igre na srečo v igralnih salonih ima 26 podjetij.

Uporaba ali namestitev igralnih naprav, na katerih so nameščene simulacije iger na srečo ali igre, pri katerih se za vplačilo v posamezno igro in za ugotavljanje nagrade ali dobitka uporablja plačilna tabela, je dovoljena samo gospodarskim družbam, ki so pridobile koncesijo za prirejanje iger na srečo.

Za kršitve na tem področju so zagrožene visoke kazni tako za gospodarske družbe kot posameznike. Tako se z globo od 30.000 do 250.000 evrov kaznuje za prekršek pravna oseba, če brez dovoljenja oz. koncesije pristojnega organa priredi igro na srečo. Za samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost je za tovrstne kršitve zagrožena globa od 30.000 do 150.000 evrov.

Denarne kazni so zagrožene tudi za odgovorne osebe in sicer v višini od 5000 do 10.000 evrov. Za posameznike, ki prirejajo igro na srečo brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa je zagrožena kazen v višini od 1500 do 5000 evrov.