c S
Na kratko iz gospodarstva 03.07.2018 07:39 Ljubljana, 02. julija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Uprava Kovintrada je danes v Večeru objavila mnenje o prevzemni ponudbi skupine obstoječih delničarjev, ki delujejo usklajeno na podlagi delničarskega sporazuma. Kot je poudarila uprava, katere člani so med prevzemniki, ne pričakujejo, da bi prevzemniki načrtovali spremembe zaposlovanja ali kraja opravljanja poslov Kovintrada, saj to tudi ni predvideno. Uprava ne bo sprejela prevzemne ponudbe, ker sodeluje v njej.

V članicah EU je danes začel veljati sklep, s katerim je Evropski organ za vrednostne papirje in trge (ESMA) začasno prepovedal trženje, distribucijo ali prodajo binarnih opcij malim vlagateljem. ESMA je ta ukrep sprejela zaradi naraščanja števila malih vlagateljev, ki z binarnimi opcijami trgujejo in izgubljajo denar ter številnih pritožb malih vlagateljev v celotni EU. "S tem ukrepom bo ESMA prispevala k večji zaščiti vlagateljev, saj so binarne opcije tvegan in kompleksen produkt, njihova ponudba malim vlagateljem pa je vse bolj povezana z agresivnimi načini trženja in pomanjkanjem preglednih informacij, kar malim vlagateljem onemogoča, da bi razumeli tveganja v zvezi s temi produkti," so zapisali na Agenciji za trg vrednostnih papirjev in dodali, da prepoved velja tri mesece.

Cinkarna Celje, za katero se je nedavno zanimala družba Anatol, a nato odstopila od prevzema, je v obdobju od 14. do 30. junija odkupila 4000 lastnih delnic, za katere je skupno odštela nekaj več kot milijon evrov oz. za vsako po povprečni ceni 250 evrov. Anatol je nameraval za delnico ponuditi 220 evrov, skupaj s 26,52 evra dividende pa bi ponudil 246,52 evra. Anatol je od nameravanega prevzema odstopil nekaj dni po skupščini, ki je upravi na predlog Modre zavarovalnice dala pooblastilo, da pridobiva lastne delnice v razponu od 250 do 300 evrov. Cinkarna Celje ima izdanih 814.626 delnic, od tega je lastnih 6149, kar predstavlja 0,754-odstotni delež, je družba objavila na spletni strani Ljubljanske borze.

Krka je imela 30. junija v registru imetnikov delnic Krke, ki ga vodi KDD Centralna klirinško depotna družba, vpisanih 32.793.448 vseh izdanih delnic, od tega jih je 794.113 oz. 2,422 odstotka lastnih, je novomeški farmacevt objavil na spletni strani Ljubljanske borze.