c S
Slovenija leta 2016 s 17 obratujočimi odlagališči odpadkov 02.07.2018 11:44 Ljubljana, 02. julija (STA) - V Sloveniji je leta 2016 obratovalo 386 naprav za recikliranje odpadkov, 180 naprav za predelavo odpadkov z zasipanjem in 10 naprav za energetsko predelavo odpadkov. Skupno število vseh naprav je v primerjavi z letom 2014 višje za tri odstotke. Odpadki so se leta 2016 odstranjevali v treh napravah za sežig in 17 (legalnih) odlagališčih odpadkov.

Od 17 obratujočih odlagališč odpadkov jih je bilo 14 za nenevarne odpadke, dva za inertne odpadke in eno za nevarne odpadke. Večino odlagališč odpadkov, in sicer 12, je bilo v vzhodni Sloveniji, pet pa v zahodnem delu države, je danes sporočil statistični urad.

V 386 napravah za recikliranje odpadkov se je leta 2016 recikliralo skoraj 2,9 milijona ton odpadkov, kar je 52,3 odstotka vseh v tistem letu v Sloveniji nastalih odpadkov.

V 180 napravah za predelavo odpadkov z zasipanjem se je snovno izrabilo 1,3 milijona ton odpadkov oz. 23,8 odstotka vseh v tistem letu v Sloveniji nastalih odpadkov.

Medtem se je v 10 napravah za sežig odpadkov z namenom pridobiti energijo energetsko izrabilo 231.000 ton odpadkov ali 4,2 odstotka vseh v tistem letu v Sloveniji nastalih odpadkov.

V treh napravah za sežig odpadkov se je odstranilo 37.000 ton odpadkov ali 0,7 odstotka vseh v tistem letu v Sloveniji nastalih odpadkov.