c S
Trem nadzornikom DZS nov mandat 02.07.2018 06:17 Ljubljana, 29. junija (STA) - Skupščina družbe DZS je danes Nikolo Damjanića, Staneta Kocjana in Tomaža Pogorelca imenovala za nov mandat v nadzornem svetu. Seznanila se je z dejstvom, da je bilančna izguba konec leta 2017 znašala 17,5 milijona evrov in da bo ostala nepokrita.

Skupščina, na kateri je bilo prisotnega 70,77 odstotka kapitala z glasovalno pravico, ki je vse sklepe potrdil soglasno, je Damjanića, Kocjana in Pogorelca imenovala za člane nadzornega sveta za mandat od 1. julija letos do 30. junija 2022, je razvidno iz zapisnika skupščine, objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Vsi trije so že sedaj v nadzornem svetu, v katerem so po podatkih Ajpesa še Blaž De Costa, Nenad Ninković in Marjan Ratajec.

Delničarji so se seznanili s tem, da bilančna izguba za leto 2017 znaša 17,49 milijona evrov, ki kot izkazana bilančna izguba ostane nepokrita.

Upravi, ki jo vodi Bojan Petan, v njej pa je še Dejan Rajbar, in nadzornikom so za delo v lanskem letu podelili razrešnico ter za revizorja letošnjega poslovanja imenovali družbo Baker Tilly Evidas.