c S
Urad za oskrbo migrantov zavrnil Jelinčičeve očitke o prehrani migrantov 02.07.2018 06:16 Ljubljana, 29. junija (STA) - V uradu za oskrbo in integracijo migrantov so danes zavrnili navedbe predsednika SNS in poslanca Zmaga Jelinčiča, ki je problematiziral javno naročilo za oskrbo s prehrano migrantov, ki ga je objavil urad. Kot so poudarili, so pri javnem naročanju zavezani k spoštovanju evropske uredbe oz. njenemu določilu o zelenem javnem naročanju.

Predsednik SNS Jelinčič je na novinarski konferenci v sredo med drugim ocenil za sporno, da javno naročilo urada predvideva ekološko pridelano, raznoliko in energetsko bogato prehrano. Z javnim naročilom bi zagotavljali prehrano za migrante, nastanjene v izpostavi azilnega doma na Debelem rtiču, in sicer za največ 120 ljudi.

V uradu so očitke zavrnili. Kot so navedli, je urad kot naročnik po veljavnem zakonu o javnem naročanju dolžan uresničevati določilo uredbe o zelenem javnem naročanju. Ta urad zavezuje, da prispeva k zmanjševanju negativnega vpliva na okolje z javnim naročanjem okoljsko manj obremenjujočega blaga, storitev in gradenj.

Z uredbo, ki velja od začetka letošnjega leta, se je v slovenski pravni red prenesla evropska direktiva, ki zavezancem za izvedbo javnih naročil med drugim nalaga, da ob oddaji javnega naročila za živila upoštevajo pravilo, da mora delež ekoloških živil predstavljati najmanj 15 odstotkov.

Pravila je urad upošteval tudi ob pripravi razpisne dokumentacije. Iz te pa je tudi razvidno, da si urad pridržuje pravico do predčasne prekinitve okvirnega sporazuma v primeru, da nastanitve ne bo in posledično potreb po hrani ne. "Naročilo bo izvedeno zgolj v primeru, da bo potencialna možna lokacija tudi dejansko aktivirana kot nastanitvena kapaciteta za najbolj ranljive skupine prosilcev za mednarodno zaščito," so navedli.

Urad je ob ustanovitvi od notranjega ministrstva prevzel v upravljanje in uporabo tudi večji del kompleksa na Debelem rtiču, ki je že do tedaj deloval zgolj za potrebe notranjega ministrstva in ne za potrebe mladinskega zdravilišča in letovišča. Možna potencialna lokacija torej nikakor ni in ne bo bo umeščena v kompleks, kjer že leta deluje mladinsko letovišče. Tako tudi morebitna namestitev prosilcev na omenjeno lokacijo ne bi imela vpliva ne na njegovo dejavnost in ne na varnost posameznikov, ki bi tam letovali, so zatrdili.

V uradu verjamejo, da bo ustanovitelj letovišča tudi v bodoče sledil svojim humanitarnim ciljem in velikemu številu otrok, ki si tega ne bi mogli privoščiti brez pomoči Rdečega križa Slovenije, obenem pa krepil vrednote strpnosti in medkulturnega dialoga že pri otrocih.