c S
V Celju predvidoma jeseni pripravljalna dela za nadomestno gradnjo bolnišnice 02.07.2018 06:07 Celje, 30. junija (STA) - Celjska bolnišnica bo predvidoma jeseni začela s pripravljalnimi deli za nadomestno novogradnjo. Maja letos so odprli prispele ponudbe na razpis za nulto fazo, trenutno poteka postopek analize, priprave poročila, izvedba morebitnega pritožbenega postopka in priprava pogodb, so za STA povedali v bolnišnici.

Javni razpis za prvo etapo gradnje še ni bil objavljen. Pričakujejo, da bo objavljen po končanju izdelave tehnično zahtevne razpisne dokumentacije, kar naj bi se zgodilo jeseni, so pojasnili.

Ministrstvo za zdravje je aprila potrdilo sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izvedbo prve faze nadomestne novogradnje v celjski bolnišnici. Z njim sta Celje in širša regija dobila 27,3 milijona evrov državnih sredstev za enega največjih naložbenih projektov v zdravstvu v zadnjih desetletjih.

Po oceni celjske bolnišnice vrednost javnega naročila za nulto fazo znaša 3,3 milijona evrov, za prvo fazo pa skoraj 24 milijonov evrov. Vire za financiranje naložbe bo zagotovila država iz proračunskih sredstev v letih 2018-2021.

Načrtovana naložba po oceni celjske bolnišnice prinaša dokončno rešitev prostorsko ustrezne, zanesljive in varne zdravstvene oskrbe prebivalcev širše celjske regije, poleg tega pa bolnišnici omogoča nadaljnji strokovni razvoj.

Zaradi prostorskih pogojev je gradnja načrtovana v štirih etapah, saj je treba pred gradnjo posamezne etape nadomestne novogradnje predhodno delno odstraniti obstoječe objekte starejšega dela bolnišnice. Gradnja se bo začela s pripravljalno etapo, in sicer prestavitvami komunalnih in energetskih vodov ter ureditvijo določenega dela energetske infrastrukture.

Nato bodo v prvi etapi novogradnjo zgradili na prostih površinah, druga etapa vključuje rušenje in gradnjo dopolnilnega objekta k prvi etapi, tretja etapa pa predvideva rušitev dela obstoječega objekta ter na njenem mestu novogradnjo tretje etape.

Po vsaki izvedeni etapi se bo v posamezne nove prostore preselil del medicinske dejavnosti iz obstoječih prostorov starejšega dela obstoječe bolnišnice, izpraznjene objekte pa bodo po preselitvi odstranili, s čimer se bo sprostila nova prosta površina za izgradnjo naslednje etape novogradnje.

Predvidoma bo izvedba vsake od treh etap gradnje trajala po dve leti, so navedli v bolnišnici.

Zelene luči ministrstva za začetek nadomestne novogradnje so v celjski bolnišnici zelo veseli, saj si s tem obetajo rešitev sedanjih težkih prostorskih razmer, na katere opozarjajo že vrsto let. Več kot polovica bolnišničnih oddelkov v celjski bolnišnici namreč deluje v zastarelih prostorih, ki ne izpolnjujejo sodobnih namestitvenih in delovnih standardov. Stare stavbe, najstarejša je stara 130 let, iztrošena oprema in pomanjkanje prostorskih kapacitet pa tudi ovirajo nadaljnji razvoj zdravstvene dejavnosti.