c S
Bohinjski kamp Danica z investicijami krepi kakovost ponudbe 02.07.2018 06:50 Bohinj, 01. julija (STA) - Kamp Danica na nabrežju Save Bohinjke v Bohinjski Bistrici je po 300.000 evrov vredni naložbi v posodobitev in ureditev kampa pridobil še eno zvezdico in je sedaj edini štirizvezdični kamp v Bohinju. V prihodnje namerava Turistično društvo Bohinj, ki je lastnik kampa, njegovo kakovost še dvigniti, ga razširiti in mu dodati peto zvezdico.

Kot je za STA pojasnil novi predsednik Turističnega društva Bohinj Boštjan Mencinger, so v kamp v zadnjem letu investirali znatna sredstva. 300.000 evrov je šlo v ureditev nabrežja po poplavah, povečanje sanitarnega bloka in nakup zmogljivejšega sistema za dogrevanje vode. Uredili so tudi nekatere druge malenkosti in vzpostavili polnilnico za električne avtomobile.

Kar 700.000 evrov pa je društvo namenilo za nakup zemljišča kampa od Občine Bohinj, tako da je sedaj več kot polovica zemljišča, na katerem je kamp, v lasti turističnega društva. "Naš cilj je postopno zapreti lastništvo strukturo, da bodo vsa zemljišč kampa v lasti društva, kar bo na dolgi rok omogočilo ustrezen razvoj in nadaljnjo rast," je izpostavil Mencinger.

Za nadaljnji razvoj, širitev kampa in dvig kakovosti bodo potrebne tudi ustrezne prostorske ureditve, za kar je potreben podrobni občinski prostorski načrt. V prihodnosti želijo prenoviti gostilno in kampu dodati še peto zvezdico. Kamp nameravajo povečati in dvigniti nivo ponudbe z dodatnimi vsebinami, glamping hiškami in bazenom, saj je Sava Bohinjka za kopanje večino časa premrzla.

Za uresničitev načrtov bo poleg lastnih sredstev verjetno potrebna tudi zadolžitev, ki so se je v društvu poslužili že pri odkupu zemljišč. Mencinger je prepričan, da gre za zdravo in vzdržno zadolžitev, ki ne bo ovirala nadaljnjega razvoja in vlaganj.

Društvo, ki upravlja tudi z vstopom na slap Savica in informacijskim centrom ter nudi podporo ponudnikom turističnim zmogljivosti, namreč iz leta v leto beleži rast prihodkov. Ti so lani že presegli 1,8 milijona evrov, letos pa naj bi presegli dva milijona evrov, močno se veča tudi presežek prihodkov nad odhodki, kar omogoča investicije.

Zelo pomembno za rast prihodkov bosta tudi izboljšanje obiska v izvensezonskem času oziroma podaljšanje sezone, za kar se trudijo z različnimi prireditvami. Ta teden je bilo v kampu dnevno približno 300 gostov, njihovo število pa iz dneva v dan narašča in naj bi v glavni sezoni preseglo 1000, pri čemer je približno petina gostov Slovencev.

"Turistično društvo je pripeljalo kamp na zavidljivo visoko raven štirih zvezdic in želim si, da bi šli po tej poti tudi ostali ponudniki turističnih nastanitev," je povedal direktor Turizma Bohinj Klemen Langus in pojasnil, da število turističnih namestitev v Bohinju že sedaj presega število prebivalcev, zato gradnja novih namestitev v nedogled ne bo mogoča in bo treba delati predvsem na dvigu kakovosti.

Bohinj ima dva kampa, poleg kampa Danica v Bohinjski Bistrici še kamp v Ukancu ob Bohinjskem jezeru, ki je lani dobil novega lastnika, saj ga je kupila družba Kamp Zlatorog, ki ga je prej več let imela v najemu. "Oba kampa predstavljata velik potencial v bohinjskem turizmu," je ocenil Langus in dodal, da je tudi v kampih potreben dvig kakovosti. "Kamp gostje so vse bolj zahtevni in takšne goste tudi želimo nagovarjati," je sklenil Langus.