c S
Majhne kmetije v EU leta 2016 predstavljale dve tretjini vseh 02.07.2018 07:23 Luxembourg, 01. julija (STA) - V EU je bilo leta 2016 nekaj več kot 10,321 milijona kmetijskih gospodarstev, ki so skupno obsegale 171,288 milijona hektarov zemlje, kar predstavlja okoli 40 odstotkov površine EU. Največ kmetij, tretjina vseh, je v Romuniji, medtem ko ima Francija največ kmetijskih zemljišč. Dve tretjini vseh kmetij je bilo manjših od petih hektarov.

V Romuniji je bilo leta 2016 približno 3,422 milijona kmetij oz. 33,2 odstotka vseh. Te so se skupaj razprostirale na 12,50 milijona hektarov površin, kar v celotnem kolaču EU predstavlja 7,3-odstotni delež, je ta teden objavil evropski statistični urad Eurostat.

Po številu kmetij sledijo Poljska, Italija in Španija, ki skupaj predstavljajo tretjino kmetij v EU. Na Poljskem se je 1,410 milijona kmetij (13,7-odstotni delež v celotnem števil kmetij) razprostiralo na 14,41 milijona hektarov površin (8,4-odstotni delež v celotnem kolaču kmetijskih površin).

V Italiji je bilo kmetij 1,010 milijona (9,8-odstotni delež) s skupno površino 12,09 milijona hektarov (7,1-odstotni delež), v Španiji pa 945.000 kmetij (9,2-odstotni delež) s skupno površino 23,23 milijona hektarov (13,6-odstotni delež).

Po površini kmetijske zemlje sicer prednjači Francija. Tam so se kmetijske površine leta 2016 razprostirale na 27,81 milijona hektarov, kar predstavlja 16,2 odstotka vseh kmetijskih površin v EU. Kmetij tam je 456.500 oz. 4,4 odstotka vseh.

V Sloveniji je bilo leta 2016 okoli 69.900 kmetij oz. 0,7 odstotka vseh kmetij v EU. Kmetijskih površin je bilo medtem 488.400 hektarov ali 0,3 odstotka vseh.

Največ kmetij v EU je bilo manjših od pet hektarov, takšnih je bilo leta 2016 namreč 65,4 odstotka vseh. Medtem je bilo velikih kmetij oz. večjih od 50 hektarov sedem odstotkov.

Male kmetije so prevladovale v večini članic, predvsem na Malti, v Romuniji in na Cipru kmetijstvo sloni na malih kmetijah. V omenjenih državah se delež malih kmetij giblje nad 90 odstotki.

Velike kmetije oz. večje od 50 hektarov pa so medtem prevladovale v Luksemburgu, kjer je bilo takšnih kmetij 51,8 odstotka od skupno 2000, Franciji (41,3 odstotka od 456.500 kmetij), Veliki Britaniji (38,6 odstotka od 185.100 kmetij) in Danskem (35,3 odstotka od 35.100 kmetij).

V Sloveniji je bilo leta 2016 kmetij z manj kot pet hektarov zemlje 59,5 odstotka od 69.900 vseh kmetij, medtem ko je bilo kmetij s površino večjo od 50 hektarov 0,9 odstotka.

S kmetijstvom se je na ravni EU ukvarjalo približno toliko ljudi, kot je kmetij, torej 10,3 milijona. Večina upravljalcev kmetij, 31,9 odstotka, je bilo starejših od 65 let, približno enak delež je bilo starih med 40 in 54 let, medtem ko je bilo mlajši od 40 let le 10,9 odstotka vseh.

Najmanj mladih kmetovalcev je bilo na Cipru, Portugalskem in v Veliki Britaniji, medtem ko jih je bilo največ v Avstriji ter na Poljskem in Slovaškem. Tudi v kmetijstvu prevladujejo moški, žensk je 29 odstotkov oz. so na 10 kmetovalcev le tri ženske.