c S
V Medvodah že tretjič v javno naročilo za ureditev tržnice, parka in ploščadi 02.07.2018 07:21 Medvode, 01. julija (STA) - Občina Medvode je že tretjič objavila javno naročilo za projekt ureditve tržnice, parka in večnamenske ploščadi v Medvodah. Ocenjena vrednost projekta je približno 650.000 evrov. Rok za izvedbo je 75 koledarskih dni od uvedbe v delo. Tako si na občini želijo, da bi bila investicija predana v uporabo do konca leta. Rok za oddajo ponudb je 12. julij.

"Prvo javno naročilo za ureditev tržnice, parka in večnamenske ploščadi je bilo neuspešno, saj nismo prejeli nobene ponudbe. Ob ponovitvi naročila smo prejeli zgolj eno ponudbo, ki se je gibala okoli 1,5 milijona evrov, kar močno presega zagotovljen denar v občinskem proračunu," so pojasnili na občini.

Zato tudi drugo javno naročilo ni bilo uspešno. Tokrat so ga objavili tretjič, popis del pa so nekoliko spremenili. Na občini zdaj upajo, da bodo v tretje uspešni in da čim hitreje najdejo izvajalca.

Investicijo v vrednosti okoli 650.000 evrov bo v celoti financirala medvoška občina. Sicer pa so, kot so poudarili, veseli, da so bili s sosednjimi občinami uspešni na razpisu Lokalne akcijske skupine (LAS) Za mesto in vas s projektom Oživitev tržnic na območju LAS. V njegovem okviru bodo izvedeni različni dogodki in nakup stojnic za prodajo in promocijo lokalno pridelane hrane. Projekt bo sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

"Izgradnja pokrite tržnice je namreč dolgoletna želja lokalnih kmetovalcev, pridelovalcev in rokodelcev, ki si želijo svoje pridelke in izdelke ponujati našim občanom in spodbujati uživanje zdrave in kvalitetne lokalno pridelane hrane," so izpostavili in dodali, da je projekt ključnega pomena pri gradnji lokalne identitete in urejanju urbanega dela Medvod.

Ureditev tržnice, mestnega parka in večnamenske ploščadi v Medvodah je predvidena na zemljiščih ob Medvoški cesti, v delu med Cesto komandanta Staneta in lokalno cesto Medvode-Vikrče. Velikost območja za novogradnjo je 7335 kvadratnih metrov.

Na osrednjem delu je predvidena tržnica z odprtim in pokritim prostorom ter manjšim gostinskim lokalom, letnim vrtom in javnimi sanitarijami. V ozadju tržnice bo linija dreves.

Večnamenska ploščad bo locirana v križišču med Medvoško cesti in Cesto komandanta Staneta ter bo namenjena občasnim druženju, prireditvam in srečevanju občanov. Pozimi je na ploščadi predvideno montažno drsališče.

Na zahodnem delu ploščadi bodo stopnice iz brušenega betona, ki bodo vodile do tržnice in bodo lahko služile za sedanje ali tribune v času prireditev. Med ploščadjo in objektom na vzhodni strani bodo ozeleneli brežino in zasadili nova drevesa. Obstoječo lipo v križišču bodo ohranili.

Zahodno od tržnice bo mestni park, obdan z zelenimi površinami. Sredi parka, v sencah obstoječih in novih dreves, so predvidena igrala za otroke, ob robu parka bodo klopi, koši za smeti, svetilke ter ploskovna fontana.