c S
V državnem proračunu do konca maja 64 milijonov evrov presežka 29.06.2018 13:15 Ljubljana, 29. junija (STA) - V državni proračun se je v petih mesecih steklo 3,91 milijarde evrov prihodkov, kar je 3,5 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Odhodki so se povečali za 0,9 odstotka na 3,84 milijarde evrov. Proračun je imela tako v prvih petih mesecih 64,3 milijona evrov presežka, medtem ko je v enakem obdobju lani beležil 33,9 milijona evrov primanjkljaja.

Kot so sporočili z ministrstva za finance, je presežek v petih mesecih v skladu z načrti. Odhodki sicer še naprej rastejo s počasnejšo dinamiko kot prihodki, kar je pomembno za srednjeročno uravnoteženje širših javnih financ, so poudarili.

V proračun se je v petmesečju steklo približno 3,36 milijarde evrov davčnih prihodkov, ki predstavljajo glavni vir prihodkov državnega proračuna. To je 6,4 odstotka več, kot je bilo davčnih prihodkov v enakem lanskem obdobju. Nedavčni prihodki so se znižali za 25,8 odstotka na nekaj več kot 394 milijonov evrov.

Prilivi iz dohodnine so se na račun ugodnih razmer na trgu dela okrepili za 15,4 odstotka na nekaj manj kot 537 milijonov evrov, prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb so zahvaljujoč dobremu poslovanju podjetij narasli za 12,9 odstotka na skoraj 390 milijonov evrov, prihodki od DDV pa so se ob krepkejši potrošnji medletno povečali za 4,7 odstotka na 1,45 milijarde evrov.

Prihodki od trošarin so bili medtem z nekaj manj kot 614 milijonov evrov za 0,5 odstotka nižji kot v enakem obdobju lani. Nižje so bile predvsem pobrane trošarine na energente in elektriko ter trošarine na tobačne izdelke.

Na odhodkovni strani so se tekoči transferi, ki predstavljajo največjo skupino odhodkov, glede na enako obdobje lani znižali za 0,6 odstotka na približno 2,08 milijarde evrov, tekoči odhodki, druga največja skupina odhodkov, pa so se zvišali za 0,1 odstotka na približno 1,41 milijarde evrov.

Izdatki za plačilo domačih in tujih obresti so se na račun aktivnega upravljanja dolga z menjavo dolarskih v evrske obveznice znižali za 8,2 odstotka na nekaj manj kot 600 milijonov evrov, obveznosti za plačilo plač in prispevkov pa so se predvsem zaradi dogovora o sproščanju nekaterih kriznih ukrepov na področju stroškov dela v javnem sektorju zvišale za 4,1 odstotka na nekaj nad 490 milijonov evrov.

Za 8,7 odstotka višji so bili z nekaj manj kot 265 milijonov evrov izdatki za blago in storitve, zlasti pa so se povišali izdatki za upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in železniške infrastrukture.

Med tekočimi transferi so bili transferi občinam nižji za 54,7 odstotka, saj letos ni načrtovanih sredstev za dopolnilno financiranje iz državnega proračuna v obliki finančne izravnave. Primerna poraba občin se bo namreč v celoti pokrila iz razpoložljive dohodnine, ki pripada občinam, so spomnili na finančnem ministrstvu. Za 60,3 milijona evrov je bila nižja tudi obveznost države do pokojninske blagajne, ki je odvisna od lastnih prihodkov pokojninskega zavoda.

Izplačila subvencij so bila po drugi strani glede na enako obdobje lani višja za 9,7 odstotka. Prav tako je bilo za 1,2 odstotka višje izplačilo transferov posameznikom in gospodinjstvom. Od tega so se najbolj zvišala izplačila, namenjena za družinske prejemke in starševska nadomestila, predvsem za otroške dodatke in starševska nadomestila.

Prejeta sredstva iz proračuna EU so bila s skoraj 287 milijoni evrov za 30,1 odstotka višja kot v enakem obdobju lani, vplačila v bruseljsko blagajno pa so bila z nekaj nad 194 milijoni evrov višja za 18,2 odstotka.

Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki jo poleg državnega proračuna sestavljajo pokojninska in zdravstvena blagajne ter proračuni občin, je v prvih petih mesecih zabeležila približno 7,30 milijarde evrov prihodkov in 7,17 milijarde evrov odhodkov. To je prineslo okoli 138 milijonov evrov presežka.