c S
Cena zdravstvene nege v nekaterih VDC bo višja 29.06.2018 11:52 Ljubljana, 29. junija (STA) - V varstveno delovnih centrih, pri katerih cena zdravstvene nege znaša manj kot deset evrov dnevno, se bo ta znesek s 1. julijem dvignil na deset evrov. Veljal bo, dokler financiranje izvajalcev v okviru skupnosti organizacij za usposabljanje ne bo poenoteno, so za STA navedli v zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Začasno rešitev prinaša aneks št. 1 k splošnemu dogovoru v zdravstvu za pogodbeno leto 2018, ki ga je vlada potrdila 14. junija. Velja za celotno pogodbeno leto 2018, torej tudi za nazaj, so pojasnili v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Zavod bo v ta namen v letu 2018 zagotovil dodatna sredstva v višini 627.000 evrov.

V Skupnosti organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami (SOUS) se sprašujejo, kako je mogoče, da je vlada na predlog ministrstva za zdravje določila dvig najnižjih cen zdravstvene nege za VDC, po drugi strani pa ob sprejetju aneksa vnovič zavrnila njihov predlog za uveljavitev novih normativov za domsko varstvo pri VDC.

Vlada bi lahko sprejela nove normative in jih uveljavila za izvajalce s podpovprečno kadrovsko strukturo, s tem pa bi hkrati dosegla učinke iz predloga ministrstva za zdravje, je prepričana predsednica skupščine SOUS Valerija Bužan.

Svojega dela ni opravila niti medresorska skupina za pripravo oz. uskladitev načina in višine plačila za zdravstveno nego v socialnovarstvenih zavodih, ki je bila ustanovljena prav v ta namen in bi morala končati delo do konca leta 2017, je za STA poudarila Bužanova.

SOUS je na ministrico za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Milojko Kolar Celarc že naslovil prošnjo za delovni sestanek. Želijo, da jih na njem seznanijo z analizo in argumenti, zakaj se je vlada odločila za sprejetje začasnega predloga, ne pa predloga novih normativov, ki bi po oceni skupnosti dolgoročno rešil problem cen zdravstvene nege v VDC in za uporabnike zagotavljal enak standard storitev zdravstvene nege.

SOUS prav tako želi, da jih na delovnem sestanku seznanijo z aktivnostmi za razrešitev obravnavane problematike in za sprejetje novih normativov, ki bodo za uporabnike po Sloveniji zagotavljali enak standard storitev zdravstvene nege.

Ministrstvo za zdravje, ZZZS, združenje zdravstvenih zavodov, zdravniška zbornica, lekarniška zbornica, skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, skupnost socialnih zavodov in skupnost organizacij za usposabljanje vsako leto sprejmejo splošni dogovor na podlagi zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju.

Pri sprejemanju aneksa št. 1 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018 so partnerji opredelili več kot 200 spornih vprašanj, arbitraža pa za nobeno od teh vprašanj ni prinesla soglasja. Vlada je aneks št. 1 dokončno določila 14. junija.