c S
AIK banka predlaga precej nižje dividende Gorenjske banke 29.06.2018 10:19 Ljubljana, 29. junija (STA) - AIK banka, ki ima v lasti približno tretjino delnic Gorenjske banke, pred julijsko skupščino predlaga precej nižje dividende od uprave in nadzornega sveta. V nasprotnem predlogu so zapisali, da bi dividenda znašala 1,85 evra na delnico, medtem ko si uprava in nadzorni svet Gorenjske banke želita dividende v višini 9,14 evra na delnico.

AIK banka, ki je imetnica 32,98 odstotka vseh delnic Gorenjske banke in 32,98 odstotka njenega osnovnega kapitala, je v nasprotnem predlogu za skupščino, objavljenem v današnjih Financah, zapisala, da se delničarjem, ki bodo na dan skupščine vpisani v delniško knjigo, razdeli 658.088 evrov bilančnega dobička.

Lani je sicer bilančni dobiček Gorenjske banke dosegel 7,62 milijona evrov, uprava in nadzorni svet Gorenjske banke pa predlagata, da se za izplačilo lastnikom nameni 3,52 milijona evrov, dividenda pa naj znaša 9,14 evra na delnico.

V AIK banki pa medtem predlagajo, da del bilančnega dobička v višini 6,96 milijona evrov ostane zadržan in bo namenjen za druge obremenitve.

Srbska banka predlaga tudi spremembe statuta Gorenjske banke, saj se ne strinja s strani uprave in nadzornega sveta predlagano spremembo in ohranitvijo pooblastila upravi družbe za izključitev prednostne pravice delničarjev do novih delnic.

Skupščina bo sicer 20. julija v Kranju, ko bodo delničarji na zahtevo AIK banke odločali tudi o novih nadzornikih. Srbski lastniki za nove nadzornike predlagajo Jurija Bajca, Vladimirja Sekulića in Tima Umbergerja. Popolnitev nadzornega sveta je potrebna zato, ker bo članoma Miranu Kalčiču in Gregorju Rovanšku konec avgusta potekel mandat, Domen Trobec pa je iz nadzornega sveta odstopil lani.

Z imenovanjem novih nadzornikov bo srbski lastnik prevzel nadzor nad Gorenjsko banko, potem ko so delničarji Save prejšnji teden podali soglasje za prodajo še 37,6 odstotka delnic Gorenjske banke srbski AIK banki.