c S
Gen-I izdal za 20 milijonov evrov obveznic 29.06.2018 09:47 Ljubljana, 29. junija (STA) - Družba Gen-I je uspešno zaključila sočasno izdajo dolžniškega vrednostnega papirja - obveznice ter instrumenta denarnega trga - komercialnega zapisa, so iz družbe sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze. Z izdajo obveznic si je družbe zagotovila 20 milijonov evrov.

Obe izdaji "sta bili s strani investitorjev odlično sprejeti, saj je družba s strani zainteresiranih vlagateljev prejela zavezujoče ponudbe v vrednosti, ki je za dvakrat presegla napovedan znesek zadolžitve družbe na kapitalskem trgu", so povedali v Gen-I.

Iz NLB, ki je organizirala izdajo obveznic, so sporočili, da je šlo za izdajo v vrednosti 20 milijonov evrov z ročnostjo 45 mesecev in obrestno mero 2,4 odstotka letno. Pri komercialnih zapisih v Gen-I zneska ne razkrivajo, je pa šlo za papirje z ročnostjo 360 dni in obrestno mero 1,1 odstotka letno.

Namen izdaj je financiranje kratkoročnega in trajnega obratnega kapitala izdajatelja ter razpršitev strukture virov v primerjavi z bančnim kreditiranjem. Obveznice družbe bodo tudi prvič uvrščene na Ljubljansko borzo, kar v Gen-I vidijo kot enega od vzrokov za tako veliko zanimanje investitorjev.