c S
Bilančni dobiček Darsa tudi letos v rezerve 29.06.2018 07:30 Ljubljana, 28. junija (STA) - Slovenski državni holding je v vlogi skupščine danes sklenil, da se celoten bilančni dobiček Darsa za leto 2017 v višini 50,28 milijona evrov ne izplača in gre v celoti v druge rezerve iz dobička.

Dars je v letu 2017 ustvaril 442,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 19 odstotkov več kot leto prej. Istočasno se je čisti dobiček povečal za 38 odstotkov na 141,1 milijona evrov.

V strukturi prihodkov levji delež predstavljajo prihodki od cestnin, ki so se lani znašali 430,9 milijona evrov in so bili 19 odstotkov višji kot leto prej. V Darsu so izpostavili, da so se ti prihodki povečali zaradi boljše prodaje vinjet, rasti tovornega prometa ter povišanja cestnine s 1. januarjem lani, kar je deloma zavrlo negativen učinek sprememb v strukturi tovornega prometa glede na emisijske razrede EURO.

Na današnji skupščini so podelili tudi razrešnico upravi pod vodstvom Tomaža Vidica in nadzornemu svetu Darsa za poslovno leto 2017 ter sprejeli nekatere spremembe statuta, je razvidno iz notarskega zapisa skupščine, objavljenega na spletnih straneh Ljubljanske borze.