c S
Deležniki zadovoljni z uresničevanjem zavez odgovornosti živilskopredelovalne industrije 29.06.2018 07:30 Ljubljana, 28. junija (STA) - Odbor za spremljanje uresničevanja zavez odgovornosti, ki sta si jih zadala dva sektorja živilskopredelovalne industrije, sektor brezalkoholnih pijač in mlečni sektor, je na današnji seji potrdil uspešnost in učinkovitost projekta. K oblikovanju zavez pa so pristopila tudi pekarska podjetja.

Sektor brezalkoholnih pijač že od leta 2015 aktivno implementira lastne zaveze odgovornosti na področju oglaševanja, označevanja, preoblikovanja in razvoja novih proizvodov ter na področju promocije zdravega življenjskega sloga, so po seji sporočili z Gospodarske zbornice Slovenije in kmetijskega ministrstva.

Med podatki o napredku za leto 2016 izstopajo dosežena 100-odstotna skladnost oglasov v tiskanih medijih in v kinematografih, upad energijskega iznosa brezalkoholnih pijač za 2,4 odstotka glede na predhodno leto, prisotnost podatka o energijski vrednosti pijač na prednji strani embalaže na več kot polovici izdelkov podpisnikov zavez (52 odstotkov) in delež nizkoenergijskih pijač, ki so bile dane na trg v letu 2016 (48 odstotkov vseh novih izdelkov), so navedli.

Svojih zavez odgovornosti se v praksi resno loteva tudi mlečnopredelovalni sektor, ki si je leta 2017 zadal cilj zmanjšati vsebnost dodanega sladkorja v izbranih kategorijah mlečnih proizvodov. Odbor pa je pozitivno sprejel informacijo o pripravi sektorskih zavez pekarskih podjetij, ki bodo predvidoma začele veljati še v tem letu.

Kaže pa se potreba po večji koordinaciji aktivnosti deležnikov, komunikacije in promocije tovrstnih aktivnosti, ki odražajo interes širše družbe in ki lahko dolgoročno zelo pozitivno vplivajo na zdravje in dobro počutje slovenskega potrošnika, so še dodali na zbornici in ministrstvu.

Odbor za spremljanje implementacije zavez odgovornosti je bil ustanovljen leta 2016. Od njegove ustanovitve dalje mu predseduje državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo Tanja Strniša.