c S
Na kratko iz gospodarstva 29.06.2018 07:30 Ljubljana, 28. junija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Skupščina slovenske družbe iz logistične skupine Schenker je danes odločila, da se od 13,99 milijona evrov lanskega bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni tri milijone evrov, preostanek pa ostane nerazporejen. Delničarji so upravi in nadzornikom za delo v lanskem letu podelili razrešnico, za revizorja letošnjega poslovanja pa imenovali družbo Pricewaterhousecoopers, izhaja iz zapisnika skupščine, objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Inlesovi delničarji so na današnji skupščini za člane upravnega odbora družbe s 30. avgustom za pet let imenovali Andreja Mateja, Tanjo Andoljšek, Mirana Merharja, Boštjana J. Thurnherra, Igorja Gaspariča in Damijana Rugoleta. Ob tem so se seznanili, da je svet delavcev družbe kot predstavnika delavcev v upravni odbor imenoval Janeza Debeljaka, petletni mandat mu bo začel teči z 19. septembrom. Skupščina je odločila, da nekaj več kot 60.000 evrov lanskega bilančnega dobička ostane nerazporejenega, upravnemu odboru in nadzornemu svetu je podelila razrešnico za delo v letu 2017, za revizorja letošnjega poslovanja pa imenovala družbo Resni, izhaja iz zapisnika skupščine, objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Delničarji Ilirike so na sredini skupščini odločili, da nekaj manj kot 400.000 evrov lanskega bilančnega dobička ostane nerazporejenega, upravi in nadzornemu svetu so za delo v lanskem letu podelili razrešnico, za revizorja letošnjega poslovanja pa imenovali družbo Baker Tilly Evidas. Poleg tega so v nadzorni svet z današnjim dnem za štiri leta imenovali Marka Štembergerja, Jelko Štemberger in Sandro Štemberger, izhaja iz zapisnika skupščine, objavljenega na spletni strani Ajpesa.

Delničarji Melamina so v sredo na skupščini sprejeli nasprotni predlog delničarja Enoop, da se od 4,58 milijona evrov lanskega bilančnega dobička za izplačilo dividend nameni 539.846 evrov oz. 1,20 evra bruto na delnico, preostanek v višini 4,04 milijona evrov pa ostane nerazporejen in bodo o njegovi uporabi odločali v prihodnjih letih. Uprava in nadzorni svet sta sicer predlagala, da se celotni bilančni dobiček prenese v prihodnje leto, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Melamina.

Okrožno sodišče v Ljubljani je danes na predlog stečajnega upravitelja sklenilo, da se stečaj podjetja Aero holding iz Ljubljane konča, in sicer brez razdelitve upnikov. Sodišče je namreč na podlagi otvoritvenega poročila stečajnega upravitelja ugotovilo, da je stečajna masa neznatne vrednosti oz. ne zadošča niti za stroške postopka. Sodišče je hkrati Bojana Vajzmana razrešilo z mesta stečajnega upravitelja Aera holdinga, je objavljeno na spletni strani Ajpesa.

Stečajni upravitelj Kraterja Boštjan Pavec je za 23. julij sklical javno dražbo za prodajo dveh Kraterjevih lastniških deležev v Salomonu. Deleža sta po 22,6943-odstotna (skupaj gre torej za malo manj kot 45,39-odstotni delež), ki se prodajata kot celota. Izklicna cena je postavljena pri 2,162 milijona evrov, izhaja iz oglasa, objavljenega v časniku Finance.

Slovenska platforma SunContract, ki je plod domačega znanja in predstavlja stičišče potrošnika in proizvajalca električne energije, se je prejšnji teden predstavila na največjem evropskem energetskem in solarnem dogodku InterSolar 2018 v Münchnu. Po pojasnilih soustanovitelja in direktorja platforme SunContract Gregorja Novaka so platformo, ki podpira izvajanje evropske direktive o obnovljivih virih energije na področju samooskrbnih energetskih skupnosti na lokalnem in državnem nivoju, predstavili več kot 100 ključnim predstavnikom iz energetskega sektorja, vključno s predstavniki Evropske komisije in vodilnimi predstavniki SolarPower Europe, so sporočili iz podjetja.

Iz Luke Koper so sporočili, da je v sredo potekala ustanovna skupščina združenja MEDports, v katerega je doslej vključenih 20 pristanišč iz 10 držav evropskega in afriškega dela Sredozemlja, tudi koprsko. Cilj združenja, ki bo imel sedež v Marseillu, je okrepiti medsebojno sodelovanje za večjo prepoznavnost in učinkovitost sredozemskih pristanišč v svetovnem pomorskem prometu. Na ustanovni skupščini so za predsednico upravnega odbora izvolili predsednico pristaniške uprave v Marseillu Christine Cabau, v 11-članskem upravnem odboru pa ima svojega predstavnika tudi Luka Koper.