c S
Delničarji Luke Koper danes o dividendah in sodnih postopkih zoper nekdanje vodilne 29.06.2018 07:58 Koper, 29. junija (STA) - Delničarji Luke Koper bodo danes odločali o višini dividend. Uprava in nadzorni svet predlagata, da družba izplača dividende v višini 1,05 evra bruto na delnico, SDH in društvo Mali delničarji Slovenija pa predlagajo 1,23 evra bruto na delnico. Skupščina bo obravnavala tudi poročilo o sodnih postopkih zoper nekdanje vodilne.

Uprava in nadzorni svet tako predlagata, da družba od 17,26 milijona evrov bilančnega dobička za dividende nameni 14,7 milijona evrov. Po njunem predlogu bi preostanek bilančnega dobička v višini 2,56 milijona evrov ostal nerazporejen. Družba bi dividende izplačala 31. avgusta, in sicer delničarjem, ki bodo v centralni register pri KDD vpisani na dan 30. avgusta.

Slovenski državni holding (SDH) in društvo Mali delničarji Slovenija (MDS) nasprotno predlagata, da se za izplačilo dividend nameni 17,22 milijona evrov. Nerazporejenega bi po enakem predlogu SDH in MDS ostalo nekaj več kot 41.900 evrov bilančnega dobička.

Največji lastniki Luke Koper so sicer po podatkih s konca lanskega leta država (51 odstotkov), Slovenski državni holding (11,13 odstotka), Kapitalska družba (4,98 odstotka) in Mestna občina Koper (3,14 odstotka).

Na predlog SDH se bodo delničarji danes seznanili tudi s poročilom o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in člane nadzornega sveta družbe. Kot izhaja iz poročila, je Luka Koper od skupno 23 problematiziranih zadev vložila tožbe v šestih zadevah v skupni višini približno 32,62 milijona evrov.

Pravnomočno so končani sodni postopki v zadevi potniški terminal, objekt Luna in podaljšanje prvega pomola, medtem ko so v teku še zadeve TTI, skladiščne površine za vozila in Eko podjetja, v katerih se vtožujejo denarni zahtevki v skupni višini okoli 25 milijonov evrov.

Pravdni stroški za omenjenih šest zadev so doslej znesli 1,72 milijona evrov, do zaključka še treh odprtih pa bo v primeru uspeha nastalo še za približno 150.000 evrov stroškov.