c S
V združenjih občin opozarjajo na nujnost vključitve področja lokalne samouprave v koalicijsko pogodbo 28.06.2018 13:11 Ljubljana, 28. junija (STA) - Predsedniki Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije parlamentarne stranke opozarjajo na nujnost, da v okviru pogajanj o sestavi vlade v koalicijsko pogodbo vključijo vsebine s področja lokalne samouprave. Bodočo koalicijo pozivajo k vzpostavitvi ministrstva oz. vsaj službe za lokalno samoupravo.

Kot so na skupnem srečanju sklenili predsedniki občinskih združenj, strankam predlagajo, da kot prednostno nalogo v koalicijsko pogodbo zapišejo potrebo po konsolidaciji financiranja občin in zagotovitvi financiranja skladno z zakonom o financiranju občin. "Izčrpavanje in podhranjenost občin za več kot 100 milijonov evrov na letni ravni povzroča resno škodo tako na infrastrukturi kot pri izkoriščanju razvojnih priložnosti večine lokalnih območij," so opozorili.

Prepričani so, da lahko decentralizacija zelo okrepi izkoristek razvojnih potencialov, hkrati pa tudi zaradi stabilnosti delovanja ter ustavnopravnega ustroja države pozivajo parlamentarne stranke, "da v tem mandatu vendarle vložijo ustrezen napor za oblikovanje pokrajin".

V obdobju aktivnih priprav na novo finančno perspektivo pa predsedniki združenj resno računajo tudi na to, da bodo nastavki operativnih programov upoštevali vidike in nujne potrebe, izhajajoče iz terena. Izkušnje po njihovih navedbah kažejo, da so prijemi od zgoraj navzdol zgrešeni in predvsem neučinkoviti. V kohezijskih kot v drugih politikah zato predlagajo, da se vključijo instrumenti za skladen regionalni razvoj, saj se razvojne razlike v Sloveniji povečujejo.

Predsedniki združenj pozivajo bodočo koalicijo k vzpostavitvi ministrstva ali pa vsaj službe za lokalno samoupravo z ministrom/ministrico brez listnice, "kajti le tako bo ustrezno poskrbljeno za razvoj lokalne samouprave, skladen regionalni razvoj in sodelovanje med regijami, občinami in vlado," so prepričani.

Na sestanku so preverili tudi interese in možnosti za sodelovanje oziroma združitev reprezentativnih asociacij občin. Izrazili so stališče, da obstaja interes za nadaljnje pogovore ter se dogovorili za oblikovanje skupne delovne skupine predstavnikov vseh treh združenj.

Dogovorili so se tudi, da vsako združenje pripravi svoj vidik prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti sedanjega stanja, ko delujejo tri reprezentativna združenja, kakor tudi morebitnega oblikovanja enotnega združenja. Delovna skupina se bo sestala jeseni ter pripravila analizo stališč združenj in na tej osnovi poskusila oblikovati predlog sodelovanja oz. združitve, kar bo predmet pogovorov in odločanja na organih združenj, so še pojasnili v sporočilu za javnost.