c S
Ministrstvo z nadaljnjimi koraki pri urejanju področja odpadne embalaže 27.06.2018 16:42 Ljubljana, 27. junija (STA) - Vlada je po predlogu ministrstva za okolje na dopisni seji sprejela sklep o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe za leto 2018. Agencija RS za okolje (Arso) je že junija spremenila okoljevarstvena dovoljenja družbam za ravnanje z odpadno embalažo, v primeru nespoštovanja podjetjem grozijo kazni.

Okoljevarstvena dovoljenja so bila družbam za ravnanje z odpadno embalažo spremenjena po uradni dolžnosti z odločbami, izdanimi junija, v skladu z zakonom o varstvu okolja. V času od izdaje okoljevarstvenih dovoljenj je namreč prišlo do spremembe uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, so za STA pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor. "Te odločbe ... so postale izvršljive z dnem njene vročitve družbam za ravnanje z odpadno embalažo, zato so seveda lahko podvržene inšpekcijskim ukrepom," so povedali.

Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor že dalj časa posebno pozornost namenja nadzoru predpisov in določil, ki urejajo odpadno embalažo, so nadaljevali na ministrstvu. Glede na izdana spremenjena okoljevarstvena soglasja bodo tako sledili inšpekcijski pregledi pri izvajalcih javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. V primeru ugotovljenih kršitev bodo inšpektorji ukrepali v skladu s pooblastili.

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo je sicer predpis, ki že ves čas ureja vso embalažo in vso odpadno embalažo. "Že od uveljavitve sistema dalje tako velja, da morajo družbe za ravnanje z embalažo prevzeti od izvajalcev javne službe vso ločeno zbrano odpadno embalažo in vso odpadno embalažo, ki je izločena iz mešanih komunalnih odpadkov v postopku mehansko biološke obdelave, in je primerna za recikliranje. V uredbi ali kakšnem drugem predpisu nikoli ni bilo določbe, ki bi določala, da družbe prevzamejo samo del odpadne embalaže," so ob tem poudarili na ministrstvu.

Res pa je, da plačniki predpisanih stroškov ravnanja z odpadno embalažo niso vse osebe, ki dajejo embalažo v promet, ampak samo tiste, ki dajejo v promet embalažo, v katero je embalirano nevarno blago (za nastanek te obveznosti ni količinskega praga), embalažo iz PVC (ni količinskega praga) in plastične nosilne vrečke (od letošnjega leta dalje ni količinskega praga) ter osebe, ki dajo v promet letno več kot 15 ton druge embalaže, so dodali.

Tudi za papirno in stekleno embalažo velja količinski prag 15 ton, pa vendar se težave s prevzemanjem odpadne papirne in odpadne steklene embalaže ne pojavljajo, so dodali na ministrstvu. In to kljub temu, da se odpadna papirna embalaža zbira skupaj z drugim odpadnim papirjem in kartonom. Tako imajo na ministrstvu "vtis, da družbe za ravnanje z odpadno embalažo zavračajo prevzemanje odpadne kovinske in plastične embalaže ter odpadne embalaže iz sestavljenih materialov (vsa ta odpadna embalaža se zbira skupaj kot mešana embalaža) zaradi višjih stroškov, ki jih prinaša sortiranje te embalaže po posameznih embalažnih materialih ter višji stroški nadaljnje predelave ali odstranjevanja sortirane odpadne embalaže".

Spomnili so še na novelo uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, s katero se vzpostavljata tudi evidenca tistih proizvajalcev, ki ne plačujejo okoljske dajatve in dajo letno prvič v promet manj kot 15 ton embalaže, ter evidenca o masi in vrsti embalaže, ki jo ti proizvajalci dajo prvič v promet. Prvič bodo zavezanci morali poročati prihodnje leto, in sicer o embalaži, ki so jo dali v promet letos.

Ministrstvo bo z analizo teh na novo pridobljenih podatkov v naslednjih letih ocenilo dejansko potrebo po znižanju praga 15 ton embalaže, dane letno prvič v promet, za nastanek obveznosti plačila embalažnine.

Za bolj dolgoročno zagotovitev učinkovitejšega sistema ravnanja z embalažo in odpadno embalažo pa so potrebne spremembe določb na ravni zakona o varstvu okolja, so še poudarili. Ministrstvo pripravlja predlog novega zakona o varstvo okolja, ki bo v ponovni javni obravnavi predvidoma konec tega leta. "Poudarek bo treba dati zlasti temu, kako resnično omogočiti proizvajalcem, t.j. subjektom, ki prvič dajejo embalažo v promet v Sloveniji, izpolnitev njihovih obveznosti glede odpadne embalaže, ki izhajajo iz razširjene odgovornosti proizvajalcev," so zapisali.

Okoljsko ministrstvo je sicer v predlogu sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadne embalaže za leto 2018 zapisalo, da je bilo v prvem letošnjem četrtletju v promet dane dobrih 55.500 ton embalaže, za katero je bila plačana okoljska dajatev, od tega 53.400 ton embalaže, za katero so bili zavezanci za plačilo okoljske dajatve vključeni v sistem ravnanja z odpadno embalažo ene izmed družb za ravnanje z odpadno embalažo.