c S
Nama bo za dividende namenila 162.000 evrov 27.06.2018 13:48 Ljubljana, 27. junija (STA) - Delničarji Name so na današnji skupščini potrdili sklep, da se za izplačilo dividend uporabi 162.134 evrov oz. 17 centov bruto na delnico. Potrdili so tudi spremembo statuta družbe, po katerem jo bosta odslej zastopala člana uprave posamično.

Kot so iz družbe sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze, so se delničarji na današnji skupščini seznanili z letnim poročilom družbe za lani in poročilom nadzornega sveta o preveritvi poročila. Podelili so tudi razrešnico upravi in nadzornemu svetu.

Glede lanskega dobička so sklenili, da bodo za dividende namenili celoten znesek z izjemo 866 evrov. O uporabi tega dela bodo odločali v prihodnjih letih.

Po danes potrjeni spremembi statuta družbe bosta Namo zastopala člana uprave posamično. Nadzorni svet sicer lahko določi, da družbo zastopata člana uprave skupaj ali da predsednik uprave družbo zastopa posamično, član uprave pa skupaj s predsednikom.

Za revizorja družbe za letos so delničarji imenovali BDO Revizijo.