c S
Batagelj še v nadzornem svetu Certe 27.06.2018 13:34 Cerkno, 27. junija (STA) - Delničarji cerkljanske Certe, med katerimi je posredno in neposredno največji družba Postojnska jama znanega podjetnika Marjana Batagelja, so na današnji skupščini sklenili, da se od nekaj več kot 490.500 evrov bilančnega dobička za dividende nameni skoraj 387.000 evrov. V nadzorni svet podjetja so med drugim imenovali Batagelja.

Delničarji Certe, ki ima v lasti Hotel Cerkno s tamkajšnjim smučarskim središčem, 85,52 odstotka kobariškega podjetja TIK, ki proizvaja medicinske pripomočke za enkratno uporabo, ter četrtinski delež v tovarni elektrotermičnih aparatov Eta Cerkno, so tako podprli predlog uprave in nadzornega sveta, da se za dividende nameni skoraj 80 odstotkov bilančnega dobička oz. 0,19 evra bruto na delnico. Preostanek ostane nerazporejen.

Skupščina se je seznanila tudi z revidiranim letnim poročilom za lani ter podelila upravi na čelu s Petro Borovinšek in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2017, so sporočili iz Certe.

"Poslovanje družbe je bilo v preteklem letu dobro ter skladno s strategijo družbe in na podlagi tega bo družba tudi letos izplačala dividende. Z uspešnim poslovanjem nadaljujemo tudi v tem letu," je ob tem povedala Borovinškova.

Delničarji so za naslednja štiri leta imenovali tudi nov nadzorni svet. V njem bodo sedeli Batagelj, Marko Simšič in Špela Rihar, v prihodnjih dneh pa bodo nadzorniki na prvi seji odločili tudi, kdo od njih bo novi predsednik nadzornega sveta.

Batagelj tako dodatno krepi svoj položaj v sistemu Certe, ki je ključen za lokalno gospodarstvo, predvsem za turizem na Cerkljanskem. Postojnska jama, katere solastnik in direktor je Batagelj, je lani jeseni postala približno skoraj 50-odstotna lastnica Certe Holding, ki ima v lasti dobrih 54 odstotkov Certe. Batagelj napoveduje dodatno konsolidacijo lastništva v Certini obvladujoči družbi.

Postojnska jama pa je letos spomladi od Družbe za upravljanje terjatev bank in Modre zavarovalnice odkupila 23,82 odstotka delnic Certe. Svoje neposredno lastništvo v Certi je tako Postojnska jama povečala na skoraj 26 odstotkov.

Po zaključku današnje skupščine je v luči lanskega burnega dogajanja na skupščini Certe Holding izrazil zadovoljstvo, da je srečanje delničarjev Certe potekalo umirjeno in konstruktivno ter da ni bila napovedana nobena izpodbojna tožba.

Batagelj ima s cerkljanskim turizmom velike načrte, ki gredo predvsem v smeri prenove nastanitvenih zmogljivosti v Hotelu Cerkno, in izboljšanja storitev. Otipljive rezultate pričakuje v nekaj letih.

Delničarji so nadzornemu svetu dali pooblastila, da začne udejanjati načrte, predstavljene v minulih mesecih. Med prednostnimi nalogami bo po Batageljevih besedah izvedba skrbnega pregleda družb Hotel Cerkno in TIK. Potekajo tudi že selitev trgovine iz poslopja hotela ter priprave na njegovo prenovo. Do začetka zime naj bi padla tudi odločitev, ali se bodo odločili za hkratno prenovo celotnega hotela, kar bi pomenilo njegovo zaprtje za šest ali sedem mesecev, ali pa za fazno prenovo po posameznih delih, kar pa bi lahko povzročilo težave pri njegovem delovanju.

Prenova se, tako Batagelj, lahko začne po koncu prihodnje smučarske sezone, saj jo hotel že trži pa tudi projektne dokumentacije za tako velik hotel ni mogoče pripraviti v tako kratkem času. "Hotel Cerkno je bil doslej vse po malem; malo smučarski, malo poletni, malo termalni ..., po prenovi pa bo imel značaj termalnega-ski hotela avstrijskega tipa. Kot sedaj kaže, bo hotel potreboval bolj celovito prenovo, saj bo le tako z odprtjem zasijal v popolnosti," je opisal največji lastnik Certe.

Hkrati pa bodo tudi ljudje v Cerknem po njegovem prepričanju morali posvojiti turizem kot način življenja. "Človeški viri v turizmu so občutljivi, saj delajo ljudje z ljudmi in za ljudi," je ponazoril. Poudaril je, da je največja komparativna prednost v družbi Postojnska jama dobra kadrovska struktura, ki jo bo v Cerknem treba šele razviti.

V povezavi s podjetjem TIK iz Kobarida je Batagelj izpostavil zlasti nujnost oblikovanja nove razvojne strategije. "Bojim se, da so razvojno prepočasni. Potrebna je jasna razvojna vizija, kje hoče TIK biti čez pet ali 10 let: kot del velike korporacije ali ostati sam na tem zelo zahtevnem trgu medicinskih pripomočkov ali pa poiskati neko novo nišno dejavnost. Prednost družbe je gotovo, da ima veliko človeških virov," je navedel.

V odnosu do večinskega nemškega lastnika Ete Cerkno pa Batagelj na konstruktiven dialog. "Nedavni popravki plač in organiziranosti zaposlenih v Eti so bili droben prispevek k našemu sporočilu lastniku, da je treba vzpostaviti spoštljiv in skrben odnos do zaposlenih. Tudi upravljanje mora biti sorazmerno razporejeno med lastnike in zaposlene. Kot delničar bom vedno na strani ljudi, ki tam delajo," je še izpostavil Batagelj.