c S
Kovintradovi prevzemniki za delnico ponujajo 36,30 evra 27.06.2018 10:17 Ljubljana, 27. junija (STA) - Lastniška slika celjskega Kovintrada se bo bržkone kmalu spremenila. Podpisniki delničarskega sporazuma, med njimi tudi uprava Kovintrada ter podjetja Liko, Celjski sejem in Bartimaeus, ki imajo v lasti že 81,36 odstotka družbe, so namreč danes objavili ponudbo za prevzem še preostalega deleža. Za delnico ponujajo 36,30 evra.

Kovintrade ima 135.610 delnic, od tega jih je 110.336 že v lasti podpisnikov delničarskega sporazuma, prevzemna ponudba se tako nanaša na 25.274 delnic trgovca. Za delnico ponujajo 36,30 evra v denarju. Ponudba se bo iztekla 27. julija, izhaja iz prevzemne ponudbe, danes objavljene v časniku Večer.

Prevzemniki, med podpisniki delničarskega sporazuma so tudi predsednik uprave družbe Marko Staroveški in člani uprave Jože Kastelic, Boris Pišek, Jurij Rojc in Matej Karničnik, praga uspešnosti ponudbe sicer niso določili.

Delničarski sporazum, podpisan v maju, opredeljuje skupni interes zagotavljanja dolgoročnega sodelovanja pri razvoju in poslovanju Kovintradea s ciljem doseganja čim višjih donosov za delničarje na dolgi rok.

Podpisnikov sporazuma je sicer 79, razdeljeni so v dve skupini: A in B. Ustanovni člani B morajo sodelovati pri prevzemni ponudbi, tudi finančno, medtem ko za člane A to ni njno. Za učinkovito izvedbo prevzema so se prevzemniki dogovorili o začasnem prevzemniku, načinu zagotovitve kupnine in porazdelitvi delnic akceptantov, ki določa zagotovitev kupnine ter porazdelitev delnice akceptantov na ostale člane B delniškega sporazuma.

Fizične osebe bodo v skladu z dogovorom neposredno financirale 43 odstotkov v prevzemu pridobljenih delnic. Člani uprave družbe Staroveški, Rojc in Pišek bodo zagotovili kupnino za po 8,60-odstotni delež, in sicer bosta prva dva prispevala po največ 30.000 evrov, tretji pa 20.000 evrov. Po 20.000 evrov (5,70 odstotka) bosta prispevala še član uprave Kastelec in nadzornik družbe Franc Planinc, po 10.000 evrov (2,90 odstotka) pa še člani uprave Karničnik in nekdanji nadzornik Boštjan Jeraj.

Pravne osebe bodo medtem v skladu z dogovorom neposredno financirale 57 odstotkov v prevzemu pridobljenih delnic. Največ bo po načrtih prispeval Celjski sejem (300.000 evrov), sledita Liko (150.000 evrov) in Bartimaeus (20.000 evrov).

Skupno naj bi tako fizični prevzemniki prispevali 140.000 evrov, pravni pa 470.000 evrov.

Če bo skupna vrednost sprejetih ponudb presegla skupno maksimalno vrednost, ki so jo prevzemniki pripravljeni sprejeti, torej 610.000 evrov, se bo za manjkajoči delež (prevzemna ponudba je skupaj vredna 917.446,20 evra) unovčila bančna garancija, ki jo ima Celjski sejem pri Novi KBM.

Prvi mož Kovintrada Staroveški je sicer nedavno za STA pojasnil, da večino podpisnikov delniškega sporazuma sestavljajo aktivno zaposleni v Kovintradu, ki delajo v podjetju oz. skupini že vrsto let, na različnih delovnih mestih in pozicijah. Med podpisniki so tudi nekateri Kovintradovi nekdanji zaposleni, zdaj upokojeni, pa tudi nekaj pomembnih poslovnih partnerjev iz celjske regije.

Prevzemniki po njegovih pojasnilih ne načrtujejo spremembe poslovne politike, zaposlovanja ali krajev opravljanja poslov ciljne družbe. Uprava oz. poslovodstvo ciljne družbe aktivno sodeluje v prevzemni ponudbi, in sicer kot člani delniškega sporazuma, ki so skupaj z ostalimi prevzemniki dali prevzemno ponudbo. V Kovintradeu so sicer poudarili, da ne gre za menedžerski prevzem družbe.

Kovintrade se sicer zanima za nakup Mersteela, aprila je podal nezavezujočo ponudbo za nakup Mersteela.