c S
Na kratko iz gospodarstva 26.06.2018 17:11 Ljubljana, 26. junija (STA) - STA povzema javne objave nekaterih podjetij in druge informacije iz poslovnega okolja.

Luka Koper je na spletnih straneh družbe in Ljubljanske borze objavila poročilo o sodnih postopkih zoper bivše člane uprave in člane nadzornega sveta družbe. Slovenski državni holding (SDH) je namreč upravi Luke predlagal, da se skupščina, ki bo v petek, seznani s tem poročilom, pripravljenim na podlagi sklepov skupščine iz julija 2010. Kot izhaja iz poročila, je Luka Koper od skupno 23 problematiziranih zadev vložila tožbe v šestih zadevah v skupni višini približno 32,62 milijona evrov. Pravnomočno so končani sodni postopki v zadevi potniški terminal, objekt Luna in podaljšanje prvega pomola (tožbeni zahtevki so zavrnjeni), medtem ko so v teku še zadeve TTI, skladiščne površine za vozila in Eko podjetja, v katerih se vtožujejo denarni zahtevki v skupni višini okoli 25 milijonov evrov. Pravdni stroški za omenjenih šest zadev so doslej znesli 1,72 milijona evrov, do zaključka še treh odprtih pa bo v primeru uspeha nastalo še za približno 150.000 evrov stroškov.

Okrožno sodišče v Kopru je v začetku meseca zavrnilo tožbeni zahtevek Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), s katerim je združenje zahtevalo ugotovitev ničnosti sklepov skupščine Luke Koper, s katerimi so bili za nadzornike za štiriletni mandat, ki bo začel teči s 1. julijem, imenovani Andraž Lipolt, Milan Jelenc in Barbara Nose oz. podrejeno, da se sklepi glede imenovanja prej navedenih nadzornikov razveljavijo, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Luke Koper, kjer so sodbo prejeli danes.

VZMD je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani predstavil strokovni posvet, ki bo z naslovom Usoda slovenskih bank in razvoj finančnega trga (borze) in v organizaciji civilne iniciative Izbrisani mali delničarji NKBM, Sinteze-KCD in VZMD ter ob podpori državnega svetnika Matjaža Gamsa potekal v četrtek. Ob aktualnih temah - prodaja slovenskih bank, razlastitve nekdanjih imetnikov bančnih delnic in obveznic, usoda ukinjenih registrskih računov in delnic njihovih imetnikov - bodo na posvetu predstavljeni tudi argumenti o nujnosti tožbe proti Evropski komisiji in Evropski centralni banki ter predlogi o razvoju slovenskega kapitalskega in finančnega trga, so sporočili iz VZMD.

Svet delavcev Gorenja je na seji 22. junija izvolil predstavnike zaposlenih, ki bodo v naslednjem mandatu zastopali delavce v nadzornem svetu družbe. Dosedanjima predstavnikoma Krešimirju Martinjaku in Juriju Slemeniku se bo pridružil še novoizvoljeni član Žan Zeba, pa tudi še četrti član predstavnik zaposlenih, ki je v nadzorni svet imenovan po funkciji, to je predsednik sveta delavcev Gorenja, Drago Krenker, so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Gorenja. Nov nadzorni svet - v njem kapital zastopajo Bachtiar Djalil, Corinna Claudia Graf, Miha Košak in Bernard Charles Pasquier - bo štiriletni mandat nastopil 21. julija.

Bilančni dobiček Term Olimia za leto 2017, ki je dosegel 5,58 milijona evrov, se ne bo razdelil med lastnike, je danes na predlog uprave izglasovala skupščina družbe. Pri tem pa niso odločali o nasprotnem predlogu Nove KBM o minimalni delitvi bilančnega dobička. Delničarji so se danes seznanili tudi s poročilom o poslovanju v lanskem letu in podelili razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za lansko leto.

Skupina Gefco, ki je lani ustvarila 4,4 milijarde evrov prihodkov, je z organizacijskima strukturama v Sloveniji in na Hrvaškem lani beležila 24,2 milijona evrov prihodkov, kar je devet odstotkov več kot v letu 2016. Gefco Adria je v koprsko pristanišče pripeljal več kot 37.200 vozil in skoraj 500 standardnih kontejnerskih enot (TEU). Avtomobilska industrija z več kot 70-odstotnim deležem ostaja najpomembnejši sektor dejavnosti Gefco Adria, sledi sektor industrijskih proizvajalcev, visokotehnoloških izdelkov, farmacije, področje nege telesa in zdravja ter hrane, trgovina na drobno in moda, so sporočili iz družbe.

Intereuropa prodaja poslovni kompleks nepremičnin na Ankaranski cesti 12 v Kopru, kjer je tudi sedež družbe. Nepremičnine so trenutno obremenjene s hipotekami, poslovne prostore pa najemajo različni najemniki. Informativna oglaševana cena je 9,90 milijona evrov, izhaja iz vabila k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnega kompleksa, ki ga je družba Remax Commercial objavila v današnjih Financah. Rok za oddajo ponudb je 17. september.

Družba KS Naložbe je 22. junija na Ljubljanski borzi odkupila 92 lastnih delnic v skupni vrednosti 70,84 evra. Po teh nakupih ima skupno 40.505 lastnih delnic, kar predstavlja 1,04 odstotka vseh izdanih delnic, je danes prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočila družba.