c S
Občine v zvezi z odpadno embalažo zahtevajo sestanek z vlado 26.06.2018 17:03 Ljubljana, 26. junija (STA) - Zaradi odpovedi sistema prevzemanja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč se komunalna podjetja trenutno soočajo z več kot 8000 ton neprevzete komunalne odpadne embalaže in prek 1300 ton neprevzetih odpadnih nagrobnih sveč. Združenja občin na to temo terjajo nujni sestanek z vlado.

"Ob nadaljnjem neukrepanju pristojnih organov Sloveniji grozi ekološka katastrofa nacionalnih razsežnosti," so v sporočilu za javnost danes opozorila združenja občin - Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije.

Komunalna podjetja se zaradi nezadržnega kopičenja neprevzetih odpadkov srečujejo z "izjemno prostorsko stisko in zaskrbljenostjo zaradi neobvladljivih razmer", menijo predstavniki občin. Če je bilo v začetku junija na dvoriščih komunalnih podjetij nakopičeno več kot 6000 ton komunalne odpadne embalaže, je danes embalaže, ki je družbe za ravnanje z odpadno embalažo niso prevzele, več kot 8000 ton. Prav tako se je nabralo več kot 1300 ton odpadnih nagrobnih sveč, ki jih še vedno niso prevzeli nosilci skupnega načrta ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami.

"Ocena je, da se tedensko dodatno nakopiči prek 1000 ton odpadne embalaže," so navedli v občinah.

Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije ugotavljajo, da ključni razlog za nastalo situacijo leži v "pomanjkljivi zakonodaji", ki ne zagotavlja učinkovitega sistema ravnanja z odpadno embalažo in vanj ne vključuje vseh proizvajalcev embalaže. Ob tem se od začetka meseca, ko so bili pristojni opozorjeni na problem, ni nič spremenilo.

Tako bo neodzivnost pristojnih organov za seboj potegnila "vrsto alarmantnih posledic, ki lahko pomenijo nepopravljivo škodo tako z ekološkega vidika kot tudi z vidika higiene, zdravja ljudi in varnosti, kar bo zlasti občutno v poletnih mesecih, ko se v Sloveniji odvija vrhunec turistične sezone", so poudarile občine.

Po najbolj črnem scenariju namreč komunalna podjetja ne bodo mogla več odvažati odpadne embalaže, saj je ne bodo imela kam odložiti. "Vse to lahko privede tudi do višanja cen komunalnih storitev, kar pomeni nova finančna bremena tako za občine kot prebivalce". Občine dodatnih finančnih bremen ne bodo zmogle nositi, občani pa že plačujejo storitve, ki se ne izvajajo, kot bi se morale, so še ogorčeni.

Zato so Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva na vlado naslovile konkretne predloge za takojšnjo ureditev trenutnih razmer in dolgoročno posodobitev sistema na področju odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč. Obenem zahtevajo tudi urgentni sestanek na to temo.

Težave z odpadno embalažo, ki se vlečejo že leta, so se zaostrile v začetku letošnjega leta. Upravno sodišče je namreč takrat pritrdilo družbi za ravnanje z odpadno embalažo Interseroh, da so družbe za ravnanje z odpadno embalažo dolžne prevzemati in ravnati z le toliko odpadne embalaže, kot so je na trg dali njihovi zavezanci. Težavo predstavlja dejstvo, da je odpadne embalaže v Sloveniji dejansko občutno več, kot je zanjo plačane embalažnine.

Ministrstvo za okolje in prostor je sicer po navedbah sekcije za odpadno embalažo GIZ - Skupne sheme pri GZS družbam za ravnanje z odpadno embalažo s spremembo okoljevarstvenega dovoljenja naložilo prevzemanje večjih količin odpadne embalaže od tistih, ki so jih na trg dale njihove stranke. Družbe za ravnanje z odpadno embalažo to ocenjujejo za kratkoročni izhod v sili, ki pa je po njihovem nezakonit.