c S
Po mnenju gospodarskega ministrstva občinam ni treba postati lastnik pokopališča 26.06.2018 14:04 Ljubljana, 26. junija (STA) - Po mnenju gospodarskega ministrstva občinam, ki morajo po zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti zagotoviti izvajanje pokopališke dejavnosti, ni treba postati lastnik pokopališča, ampak je mogoč tudi najem. S tem je ministrstvo pritrdilo šentviški župniji, od katere želi Mol v last dobiti šentviško pokopališče.

Šentviška lokalna skupnost, tamkajšnja župnija in Društvo Blaž Potočnikova čitalnica ne želijo, da pokopališče postane last Mestne občine Ljubljana (Mol), proti čemur so začeli zbirati tudi podpise. A je ljubljanski župan Zoran Janković napovedal, da bo občina nadaljevala z razlastitvenim postopkom šentviškega pokopališča.

Vpleteni strani si namreč različno razlagata zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti iz leta 2016, ki občinam, ki niso lastnice pokopališča ali nimajo urejene razpolagalne pravice, nalaga, da v desetih letih zagotovijo izvajanje pokopališke dejavnosti, in sicer tako, da je občina ali oseba javnega prava upraviteljica pokopališča.

Molu, ki je prepričana, da zakon občinam nalaga, da morajo do leta 2026 postati lastnice pokopališč, je pritrdila tudi upravna enota. Na gospodarskem ministrstvu pa po poročanju Dnevnika omenjena zakonska določila razlagajo tako, da "mora občina čim prej, najkasneje pa v desetih letih, poskrbeti za to, da skladno s 27. členom zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti bodisi sama postane lastnica pokopališča bodisi pridobi razpolagalno pravico (z lastnikom pokopališča sklene pogodbo o najemu), da lahko določi upravljavca pokopališča".

O sporu bo razsodilo upravno sodišče, kamor se je na sklep upravne enote pritožila šentviška župnija, še poroča Dnevnik.

Kot so zapisali, je v Ljubljani 18 pokopališč, vsa že zdaj upravlja javno podjetje Žale, šentviško pokopališče pa ni edino, ki ni v lasti občine, saj je občina v celoti lastnica le petih pokopališč.

Na ministrstvu so po navedbah časnika pojasnili še, da zakon ne ureja sistemskih vidikov lastništva pokopališč, pokopaliških objektov ter druge pokopališke infrastrukture, zato tudi niso naredili analize lastništva pokopališč po državi. Kot so pojasnili, so zakon leta 2016 napisali po vladnih priporočilih, da mora pokopališka dejavnost ostati v pristojnosti občin, pogrebna dejavnost pa se z izjemo zagotavljanja 24-urne dežurne službe za prevzem in prevoz pokojnina izvaja na trgu.