c S
Za energetske sanacije v turizmu 11 milijonov evrov 26.06.2018 13:34 Ljubljana, 26. junija (STA) - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za pridobitev nepovratnih sredstev za energetske sanacije v turizmu. Okvirna skupna višina sredstev za letošnje in prihodnje leto je 11,2 milijona evrov, posamično podjetje bo lahko pridobilo do 200.000 evrov.

Razpis, objavljen v petek, prinaša podporo mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju. Za projekte v vzhodni kohezijski regiji je na voljo nekaj manj kot 7,9 milijona evrov, za projekte v zahodni pa slabih 3,4 milijona. Gre za sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

"Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi," navaja besedilo javnega razpisa.

Upravičeni stroški so obnova objektov, stroški informiranja in komuniciranja ter stroški storitev zunanjih izvajalcev. Z evropskimi sredstvi lahko turistični ponudniki v vzhodni Sloveniji pokrijejo 75 odstotkov, v zahodni regiji pa 70 odstotkov nastalih stroškov.

Sredstva po tem javnem razpisu se bodo sicer dodeljevala na podlagi sheme de minimis, še piše v določbah. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju, na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 evrov v obdobju zadnjih treh let.

Rok za oddajo vlog je 10. avgust.

Državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar je ob razpisu za energetsko sanacijo prejšnji teden napovedala še eno možnost pridobivanja sredstev za turistična podjetja. S 1. julijem naj bi tako SID banka objavila razpis za pridobivanje sicer povratnih sredstev, skupno gre za 160 milijonov evrov. Posojila bodo imela 30-letno ročnost, petletni moratorij in "zelo konkurenčno obrestno mero", je obljubila na konferenci Združenja hotelirjev Slovenije.