c S
Komunala Trebnje bo gradila lastni poslovno-logistični center 25.06.2018 12:00 Trebnje, 25. junija (STA) - Komunala Trebnje in novomeško podjetje GPI Tehnika sta v četrtek podpisala pogodbo za gradnjo njenega novega poslovno-logističnega centra. Pogodbena vrednost del znaša 2,85 milijona evrov, izvajalska dela bodo začeli takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja, najkasneje v začetku julija. Novi center naj bi zaživel maja prihodnje leto.

Direktor Komunale Trebnje Stanko Tomšič je na novinarski konferenci ob podpisu pogodbe povedal, da so za zemljišče, projektno dokumentacijo, preddela, nadzor in plačilo komunalnega prispevka namenili še približno pol milijona evrov.

Dodal je, da Komunala Trebnje s svojimi zdajšnjimi prostori in komunalnimi dejavnostmi nikakor ne sodi v krajevno središče. Težava je v zadnjih letih še toliko večja, ker je družba bistveno okrepila obseg dela in svojih dejavnosti.

Njeni prostori so postali pretesni, hkrati pa so prostori tako uprave kot operativnih oddelkov odsluženi in potrebni celovite obnove. Prostori, v katerih delujejo, so tudi last trebanjske občine, medtem ko bo novi poslovno-logistični center njihova last.

Nadaljeval je, da so dolgoletno željo po selitvi Komunale Trebnje v primernejše prostore za delo in izvajanje obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb začeli uresničevati predlani, ko so izbrali mesto nove gradnje in kupili zemljišče na obrobju Trebnjega v smeri Mirnske doline.

Omenjeno izbiro je še glede na to, da podjetje komunalno službo opravlja v štirih občinah Mirnske doline in da s svojim delom ne bo več obremenjevala občinskega središča, ocenil kot dobro.

Komunala Trebnje je javno podjetje, v celoti last dolenjskih občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert. Ima približno 80 zaposlenih, njen sedež je v središču Trebnjega.