c S
V javni obravnavi predpisa s področja opremljanja stavbnih zemljišč 23.06.2018 07:23 Ljubljana, 22. junija (STA) - Ministrstvo za okolje in prostor je v javno obravnavo podalo dva predloga predpisov s področja opremljanja stavbnih zemljišč, in sicer uredbo o vsebini programa opremljanja ter podlagah, izračunu in odmeri komunalnega prispevka ter pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka. Zainteresirane pozivajo, da podajo svoje predloge in pripombe.

Predloge in pripombe na uredbo ministrstvo prek portala e-demokracija pričakuje do 23. julija, za pravilnik pa do 3. avgusta, so zapisali v sporočilu za javnost.

Z uredbo o vsebini programa opremljanja ter podlagah, izračunu in odmeri komunalnega prispevka se nadomeščata do zdaj veljavna uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč in pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka. Nova uredba določa podrobnejšo vsebino, obliko in način priprave programa opremljanja stavbnih zemljišč, vsebino, obliko in način priprave odloka za določitev podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo ter določa način izračuna in odmero komunalnega prispevka za novo in obstoječo komunalno opremo.

Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka pa določa podlage za odmero komunalnega prispevka, ki jih uporablja občina, če v šestih mesecih po uveljavitvi občinskega prostorskega načrta ne sprejme podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje celotne občine.

Povprečni stroški opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme na enoto mere iz pravilnika se uporabijo tudi za določitev stroškov obstoječe komunalne opreme v odloku za določitev podlag za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opreme, če občina sama ne določi stroškov te opreme.

Pravilnik določa izračun celotnega komunalnega prispevka, ki predstavlja vsoto komunalnih prispevkov za posamezno vrsto komunalne opreme, pomnoženo s povprečnim korekcijskim faktorjem 0,4 ter povprečne stroške opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, preračunani na kvadratni meter bruto tlorisne površine objekta, so še dodali na ministrstvu.