c S
Delničarji Save podprli prodajo Gorenjske banke srbski AIK banki 23.06.2018 16:40 Ljubljana, 22. junija (STA) - Delničarji Save so na današnji skupščini z več kot 99-odstotno podporo podali soglasje za prodajo 37,6 odstotka delnic Gorenjske banke srbski družbi AIK banka, že zdaj njeni skoraj tretjinski lastnici. Cena za delnico znaša 298 evrov. Sprejeli so tudi odločitev o povečanju osnovnega kapitala za 4,7 milijona evrov, so sporočili iz družbe.

Kot je v izjavi za medije popoldne povedala predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Lidija Glavina, je kupnina v vrednosti dobrih 43 milijonov evrov že deponirana na fiduciarnem računu pri Klirinško depotni družbi (KDD). Pri KDD so deponirane tudi izbrisne pobotnice ločitvenih upnikov.

"Ko bo transakcija izvršena, torej ko bo ATVP za to dal soglasje ali pa bo potekel zakonski rok, v katerem bo AIK banka lahko znova podala ponudbo za prevzem, bo kupnina nakazana na račune ločitvenih upnikov, delnice pa preknjižene pri KDD," je pojasnila.

Opcijska pogodba velja do konca junija prihodnje leto, kar pomeni, da ima AIK banka do takrat čas za izpolnitev vseh pogojev.

Delničarji po besedah Glavine tako niso glasovali o predlogu, da Sava 37,6 odstotka delnic Gorenjske banke proda svojim ločitvenim upnikom po ceni 298 evrov na delnico ter tako zasluži 43,5 milijona evrov. Kot je poudarila, Sava sicer v resnici ne bi zaslužila, saj bi delnice prepustila upnikom.

Iz seznama ločitvenih pravic, za katere učinkuje konec leta 2016 potrjena prisilna poravnava Save, izhaja, da so največji ločitveni upniki SDH, Kad in sklad York, ki so tudi največji lastniki Save. SDH je skupaj s Kadom 45,13-odstotni lastnik Save, sklad York pa ima v lasti 41,74 odstotka delnic.

V SDH ocenjujejo, da bi v primeru prenosa delnic Gorenjske banke na zastavne upnike prišlo do drobljenja paketa, kar bi lahko predstavljalo tveganje za zmanjšanje vrednosti delnic. Prodaja celotnega paketa je po njihovih ocenah tako ekonomsko bolj utemeljena odločitev.

Brez Savinih glasovalnih pravic v Gorenjski banki bi lahko AIK sicer brez dejanskega prevzema prevzela nadzor nad banko. Maja je že zahtevala sklic izredne skupščine Gorenjske banke, na kateri želi imenovati tri nove člane nadzornega sveta.

Potem ko lastniki Save aprila niso podprli dokapitalizacije, so imeli na dnevnem redu današnje skupščine spet podoben predlog, a je bil znesek povečanja kapitala tokrat precej nižji. Medtem ko je poslovodstvo Save aprila predlagalo 12,5-milijonsko dokapitalizacijo, je Kad tokrat predlagal povečanje kapitala za 4,7 milijona evrov, s čimer bi Sava lahko kupila Hotele Bernardin. Tudi ta predlog so navzoči delničarji potrdili z več kot 99-odstotno večino.

V času od aprilske skupščine so sicer Sava, Gorenjska banka in Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) že pristale na prevzem 66 odstotkov delnic Hotelov Bernardin iz stečaja NFD Holdinga. Ko bodo postopki končani, bo Sava svoj delež v družbi povečala na 39,5 odstotka ter tako presegla prevzemni prag in bo morala, če bo želela izvrševati glasovalne pravice, objaviti prevzemno ponudbo za preostale delnice.

Delničarji so se na današnji skupščini seznanili tudi z revidiranim letnim poročilom Save in revidiranim konsolidiranim letnim poročilom poslovne skupine Sava za leto 2017 ter sprejeli sklep, da se čisti dobiček uporabi za pokrivanje prenesene izgube. Podelili so razrešnico upravnemu odboru ter imenovali revizorja računovodskih izkazov družbe Sava in poslovne skupine Sava za letos.