c S
Objavljen razpis za direktorja združenja zdravstvenih zavodov 22.06.2018 10:20 Ljubljana, 22. junija (STA) - Upravni odbor Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije je v današnjem Delu objavil razpis za delovno mesto direktorja združenja za štiriletni mandat. Prijave pričakujejo v 14 dneh, torej do vključno 6. julija. Kandidati pa bodo o izboru obveščeni do 15. septembra.

Kandidati za direktorja združenja morajo imeti univerzitetno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih. Poznati morajo delovanje sistema zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter zdravstvene dejavnosti v Sloveniji. Prijavi pa morajo predložiti usmeritve delovanja združenja.

Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije je strokovna organizacija javnih zdravstvenih zavodov in drugih pravnih oseb, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije. Glavni namen delovanja združenja je povezovanje in sodelovanje vseh članov, zastopanje njihovih interesov, obveščanje in svetovanje in s tem zagotavljanje boljših pogojev za njihovo delovanje. Združenje sodeluje s sorodnimi domačimi in mednarodnimi organizacijami in je član Evropskega združenja bolnišnične in zdravstvene oskrbe, je zapisano na njihovi spletni strani.

Združenje, ki ga trenutno vodi Metod Mezek, je bilo ustanovljeno leta 1963 pod imenom Poslovna skupnost za zdravstvo oz. skupnosti zdravstvenih organizacij, leta 1992 so ga preimenovali v združenje, ki trenutno šteje 95 članov.