c S
Novogoriški svetniki potrdili rebalans letošnjega proračuna 22.06.2018 07:29 Nova Gorica, 21. junija (STA) - Zaradi nižjih prihodkov in odhodkov so imeli novogoriški svetniki med ostalimi temami na današnjem dnevnem redu tudi predlog rebalansa občinskega proračuna. Kljub nekaterim dodatnim predlogom so po daljši razpravi rebalans podprli brez glasu proti.

Do rebalansa je po besedah direktorice občinske uprave novogoriške občine Vesne Mikuž prišlo zaradi zamika nekaterih investicij oziroma zakasnitve pridobljenih sredstev za določene projekte, ki se zaradi takih ali drugačnih razlogov zamikajo.

"Razlog je predvsem v uskladitvi načrtovanih prihodkov in odhodkov glede na nove spremenjene podatke in dejstva o aktivnostih in projektih, ki se že izvajajo, ter glede na nove projekte, ki morajo biti umeščeni v proračun in ob pripravi predhodnega rebalansa še niso bili odobreni. S predloženim predlogom rebalansa želimo doseči, da bo realizacija do konca proračunskega leta čim bolj optimalna," je povedala Mikuževa.

Rebalans letošnjega proračuna predvideva, da bodo prihodki znašali dobrih 35 milijonov evrov, odhodki pa slabih 41 milijonov evrov. Če bo do vseh investicij tudi prišlo, bodo denar iskali z zadolževanjem.

Načrtovani prihodki se zmanjšujejo za skupno 1,075 milijona evrov. Spremembe na prihodkovni strani se kažejo le na transfernih prihodkih in prejetih sredstvih iz naslova EU, ki vplivajo na odhodkovno stran projektov, ki bodo financirani iz tujih virov. Na odhodkovni strani se zmanjšujejo odhodki v skupni višini 1,192 milijona evrov. Poglavitne spremembe so na investicijskih odhodkih ter na tekočih odhodkih za projekte, ki se financirajo tudi iz državnih in evropskih sredstev.

Med večjimi projekti je Mikuževa naštela prenovo Cankarjevega naselja v Novi Gorici, izgradnjo poslovno-ekonomske cone Nova Gorica, prenovo okolice Laščakove vile, projekt odvajanja in čiščenja odpadne vode v porečju Soče v novogoriški občini, celovito prenovo osnovne šole Milojke Štrukelj v Novi Gorici, nadaljevanje obnove gradu Rihemberk in več drugih.

Glede na vse spremembe je z rebalansom načrtovano tudi znižanje zadolževanja za 116.000 evrov.

Sejo so nadaljevali s predlogi in odločanjem o letošnjih občinskih nagrajencih, zato so pred tem sejo zaprli za javnost.