c S
Delavska hranilnica bo za dividende namenila dva milijona evrov 21.06.2018 15:03 Ljubljana, 21. junija (STA) - Delničarji Delavske hranilnice so na današnji skupščini soglašali s predlogom uprave, da se za dividende iz bilančnega dobička nameni 2,14 milijona evrov oziroma pet evrov bruto na posamezno delnico. Upravi in nadzornemu svetu so podelili razrešnico za lansko poslovno leto, v katerem je hranilnica ustvarila 6,7 milijona evrov bruto dobička.

Na skupščini so delničarji med drugim imenovali revizijsko družbo Ernst & Young za revizorja računovodskih izkazov za poslovna leta 2018, 2019 in 2020. Potrdili so tudi spremembe in dopolnitve statuta družbe, kot sta jih predlagala uprava in nadzorni svet.

Kot so še sporočili iz Delavske hranilnice, hranilnica v letu 2018 nadaljuje z uspešnim poslovanjem. V prvih petih mesecih je dosegla bruto dobiček v višini 2,4 milijona evrov, bilančna vsota pa se je v tem času povečala za 58 milijonov evrov oz. za pet odstotkov na 1,25 milijarde evrov.

Na skupščini, ki ji je predsedoval odvetnik Stojan Zdolšek, so bili prisotni imetniki 289.948 delnic, kar predstavlja 67,57 odstotka delnic z glasovalno pravico, so še zapisali v hranilnici.