c S
Vlada Kobilarno Lipica iz javnega zavoda preoblikovala v holding 21.06.2018 14:07 Ljubljana, 21. junija (STA) - Vlada je danes sklenila, da se Javni zavod Kobilarna Lipica preoblikuje v družbo z omejeno odgovornost, in sicer v Holding Kobilarna Lipica, katere edini družbenik je država. Dosedanja direktorica Loreli Dobrinja bo še naprej vodila Kobilarno Lipica, in sicer kot vršilka dolžnosti do imenovanja novega direktorja, vendar največ leto dni.

Iz poslovnih knjig Javnega zavoda Kobilarna Lipica se bo izločilo določeno premoženje in premoženjske pravice, zaradi prenosa tega premoženja v poslovne knjige ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. "Gre za samo nepremično, čredo lipicanskih konj, premično kulturno dediščino ter pravice intelektualne lastnine," so po seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje.

Osnovni kapital družbe Holding Kobilarna Lipica znaša 10 milijonov evrov, ki ga bo vplačal ustanovitelj, torej država, ki bo pridobila 100-odstotni delež.

Vlada je v nadzorni svet novoustanovljene družbe za štiri leta imenovala Marka Drofenika, Pavla Hevko in Janeza Vertačnika, svet delavcev pa je v nadzorni svet kot predstavnika delavcev imenoval Andrejo Ličer Čehovin in Matjaža Tomšiča.

Poleg tega je vlada danes še sklenila, da se presežek prihodkov nad odhodki Kobilarne Lipica iz lanskega leta v višini 46.558 evrov uporabi za delno pokritje izgub iz preteklih let.

Kobilarna Lipica je sicer lani izvedla in uresničila vse zastavljene cilje, razen določitve strateške usmeritve glede števila konj, njihove ustrezne selekcije šolanja in namembnosti ter sprejetja pogojev in normativov za rejo in vzrejo lipicancev, ki bi obsegali najmanj kategorijo konj, njihove potrebe glede krme, prostorov, veterinarskega varstva, osebja ter druge potrebne stroške.

Prihodki Kobilarne Lipica so lani dosegli 6,32 milijona evrov, kar je bilo 24 odstotkov več kot v predhodnem letu. Javna služba je lani ustvarila 3,55 milijona evrov, kar je en odstotek več kot v letu 2016, gospodarska dejavnost povezana z javno službo 1,22 milijona evrov (+31 odstotkov), tržna dejavnost pa 1,55 milijona evrov, kar je devet odstotkov več kot v letu 2016.