c S
Celjska bolnišnica s sanacijo pozitivno poslovanje načrtuje od 2020 dalje 21.06.2018 13:13 Celje, 21. junija (STA) - Po potrjenem sanacijskem programu za obdobje 2018-2021 in tudi pred dnevi na svetu zavoda potrjenem finančnem načrtu za letos ima Splošna bolnišnica Celje postavljene okvire prihodnjega poslovanja. Ti predvidevajo, da bo ob izvajanju vrste sanacijskih ukrepov bolnišnica letos in v 2019 še poslovala s primanjkljajem, od leta 2020 pa ne več.

Tretja največja slovenska splošna bolnišnica je leto 2017 brez upoštevanja učinkov prejetih sanacijskih sredstev poslovanje sklenila s 5,9 milijona evrov primanjkljaja. Letos naj bi ta znašal nekaj manj kot 3,8 milijona evrov, še 300.000 evrov manj od tega prihodnje leto, leta 2020 in 2021 pa bolnišnica načrtuje pozitivno poslovanje.

Da bo to dosegla, je pripravila sanacijski program za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti, ki zajema ukrepe na poslovnem in strokovnem delu, na področju zdravstvene nege in pri organizaciji dela. Sanacijski program za obdobje 2018-2021 je danes na novinarski konferenci v Celju podrobneje predstavila štiričlanska sanacijska uprava celjske bolnišnice.

Kot je povedala direktorica bolnišnice Margareta Guček Zakošek, so že izvedli nekatere kratkoročne ukrepe, kot je podaljšanje rokov do dobaviteljev, zmanjšali so zaloge in pri najdražjih materialih prešli na sistem, da materiali niso več v lasti bolnišnice.

Sicer pa bolnišnica načrtuje še vrsto drugih ukrepov, med glavnimi od teh pa direktorica vidi potrebne spremembe organizacijske strukture tako, da bi kadre, med katerimi je kar 160 vodij, najbolje in predvsem enakovredno izkoristili. Pri tem bodo nujni tudi pogovori s sindikati, ob tem pa se vodstvo bolnišnice zaveda, da morebitni odpori proti spremembam niso izključeni.

Kot eno večjih preteklih bremen je v začetku letošnjega leta imenovana Guček Zakoškova izpostavila še pretekle presežne referenčne ure, ki niso bile izplačane, ker to ni bilo možno. Strošek tega je okoli pol milijona evrov, je pojasnila in dodala, da se bo o tem, kako to reševati, uprava dogovarjala s sindikati. S 1. julijem pa tudi na tem področju uvajajo nekatere spremembe, da bi nastajalo čim manj presežnih ur.

Ob izvajanju sanacijskega programa, katerega namen je predvsem zniževanje stroškov, pa je pomembno predvsem to, da se kakovost zdravstvenih storitev ne sme znižati, pa je danes opozoril strokovni direktor bolnišnice Franc Vindišar, ki v sanacijskem načrtu pogreša predvsem to, da vanj ne smejo vključiti razvojnih programov, čeprav je jasno, da se bo stroka tudi v naslednjih treh letih razvijala. A je kljub temu prepričan, da bodo lahko uvajali novosti, čeprav zaradi usmeritev sanacijskega odbora to v načrtih ni zapisano.

Tudi direktorica Margareta Guček Zakošek, ki je v okviru sanacijskih ukrepov napovedala tudi spremembe v komunikaciji na različnih ravneh in izpostavila nekatere predloge sistemskih ukrepov, je dejala, da je sanacijski program sicer določen, a da je vendarle "živ dokument".

Letošnje leto je sicer za celjsko bolnišnico investicijsko razmeroma močno. Dobili so ali pa še bodo nekaj novih pomembnih aparatur, hkrati pa je bolnišnica letos prejela sklep ministrstva za zdravje o odobrenih 27 milijonih evrov za novogradnjo. Ta je v celoti ocenjena na 117 milijonov evrov, od tega so 15 milijonov evrov že porabili.