c S
KGZS v novi finančni perspektivi za dodatno financiranje iz nacionalnih sredstev 21.06.2018 13:12 Ljubljana, 21. junija (STA) - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) ob predvidenih manj sredstvih v skupni kmetijski politiki za obdobje 2021-2027 zahteva dodatno financiranje iz nacionalnih sredstev. "Znižanje sredstev namreč ne odraža pričakovanj reforme skupne kmetijske politike, saj ne zagotavlja doseganja ciljev na področju kmetijstva," so poudarili.

"Ker gre znova za večji poseg v dohodke kmetov, je ogrožena stabilnost celotne panoge," je na sredini seji poudaril upravni odbor KGZS.

Nov finančni okvir za skupno kmetijsko politiko namreč za Slovenijo v primerjavi s trenutnim finančnim obdobjem predvideva 3,9 odstotka manj sredstev za neposredna plačila in približno 15 odstotkov manj za razvoj podeželja. Kot so sporočili z zbornice, je za upravni odbor KGZS to znižanje sredstev nesprejemljivo in zahteva dodatno financiranje iz nacionalnih sredstev.

Postopki priprave sprememb skupne kmetijske politike po njihovih pojasnilih že potekajo, zato upravni odbor zbornice zahteva, da ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano redno vključuje KGZS v pripravo stališč pri obravnavi nove finančne perspektive na področju kmetijstva. "Ministrstvo naj tudi čim prej začne z aktivnostmi za pripravo strateškega načrta, da bo imela KGZS dovolj časa za pripravo ključnih odločitev," so izpostavili.

Upravni odbor zbornice je obravnaval tudi ukrepe na področju upravljanj s tveganji v kmetijstvu. Tveganja se namreč v zadnjih 10 letih stopnjujejo: na eni strani z večjimi nihanji cen in na drugi strani s posledicami, ki jih prinašajo podnebne spremembe.

Za pripravo ukrepov za uspešnejše soočanje s temi tveganji je ministrstvo sicer oblikovalo delovno skupino, v kateri sodelujejo tudi predstavniki zbornice. KGZS je pripravila izhodišča in predlaga, da se običajna tveganja rešujejo na ravni kmetije in s skupnim pristopom.

Upravni odbor KGZS se je seznanil tudi s cenovnimi razmerji pri prireji mleka. Večina mleka se sicer proda prek zadružnega sistema, ki tudi oblikuje odkupne cene, hkrati pa za pridelovalce izposluje oz. iztrži višje cene mleka.

Da bi poudarili slovensko kakovost mleka, so kmetje vstopili v shemo Izbrana kakovost z željo, da bi s tem dosegli tudi višjo odkupno ceno, a teh učinkov še ni. "Zdaj so odkupovalci in tudi mlečno-predelovalna industrija na potezi, da uravnotežijo razmere," so poudarili.

Upravni odbor se je dotaknil tudi prodaje sadja in zelenjave ob cestah, kjer po njihovi oceni vlada velika zmeda, ki povzroča škodo kmetom, ki se ukvarjajo s pridelavo, še zlasti tistim, ki pridelke tudi neposredno tržijo. "Preprodajalci prodajajo ob cestah, ne da bi jim državni upravljavec cest izdal kakršnokoli soglasje," so izpostavili in dodali, da tudi ob ukrepih inšpekcije ni resnih posledic, saj praksa kaže, da se že po zelo kratkem času stojnice spet napolnijo. KGZS zato zahteva, da država naredi red na tem področju.

V času, ko se oblikuje nova vlada, pa KGZS med drugim izpostavlja pravočasno izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike, njihovega financiranja ter rednih izplačil, izvedbo ukrepov za prilagajanje kmetijstva in gozdarstva na podnebne spremembe, promocijo slovenske hrane in krepitev agroživilske verige, aktivno zemljiško politiko, stabilno in stimulativno davčno politiko, ukrepe socialne politike, ukrepe za ustvarjanje novih delovnih mest v okviru dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah, poenostavitev administrativnih postopkov ter nemoteno izvajanje javnih služb in delovanje nevladnih organizacij v kmetijstvu in gozdarstvu.